สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จัดการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่


วันที่ 10 พ.ค.2562 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จัดการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 15/2562 ลว.8 ม.ค.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ สจป.ที่ 3 (ลำปาง) โดยมี พันเอก สมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ซึ่งได้พิจารณาให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการดำเนินการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปลูกป่าต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผอ.ศูนย์ป่าไม้ลำปาง หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูฯ เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ลำปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำ อปท. ในพื้นที่ที่เสนอปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.