ผอ.สรม พร้อมคณะทำงานเฟล็กทีพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผอ.สรม พร้อมคณะทำงานเฟล็กทีพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 กรมป่าไม้ นำโดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  พร้อมผู้แทนคณะทำงานจัดทำข้อตกลง การเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป (FLEGT VPA) ได้เข้าพบ พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป (FLEGT VPA) โดยได้ให้ความใส่ใจและเร่งรัดกรมป่าไม้ในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงนโยบายและเน้นย้ำถึงกระบวนการทำงานที่ต้องกระชับ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

 

Leave a Comment