สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

ปีเก่าผ่าน ปีใหม่มา พาความสุข

ขอให้ทุกข์ จงหายไป ใจสุขสันต์

ขอคุณพระ คุ้มครอง ทุกคืนวัน

ขอสุขสันต์ วันปีใหม่ 2562 เอย

— สำนักรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้ —

Leave a Comment