ประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นาย บรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) โดยมี นาย อรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน ณ ห้องประชุมซินนาม่อน โรงแรมซินนาม่อน กรุงเทพมหานคร

 

Leave a Comment