การเตรียมงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า”

การเตรียมงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า”

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้​พร้อมนายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ได้เข้าร่วมการประชุม การเตรียมงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารสำนักในกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานครในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

Leave a Comment