ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ผอ.สบกนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ รับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดควอท

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ รับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดควอท

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมฟังบรรยาย ในการฝึกอบรม หลักสูตร "Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1"

“ป่าไม้..เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน”