ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ผอ.สบก


ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี และงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สำนักบริหารกลาง ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี ...


นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมรับมอบเต้าหู้ไข่ จำนวน 10,000 หลอด

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมรับมอบเต้าหู้ไข่ จำนวน 10,000 ...


นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้ควบคุมดูแลการด้ดำเนินการทำความสะอาด

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้ควบคุมดูแลการด้ดำเนินการทำความสะอาดนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ รับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดควอท

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ รับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดควอท