“คลินิกแม่บ้าน ๔.๐” เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในกรมป่าไม้


เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง ร่วมกับสำนักกฎหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน จัดงาน “คลินิกแม่บ้าน ๔.๐” เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในกรมป่าไม้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงาน “คลินิกแม่บ้าน ๔.๐” พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลการ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ของสำนักบริหารกลาง สำนักกฎหมาย กลุ่มพัฒนาระบบหริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรมีวัฒนธรรมในการรวบรวม ค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานและองค์กร ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมสอดแทรก องค์ความรู้ขององค์กร เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับทราบความรู้ตามฐานกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ณ บริเวณโถงหน้าห้องศูนย์บริการประชาชน อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

        

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *