แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 8 กุมภาพันธ์ 2018


พิธีเปิดงานนิทรรศการวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

 นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายสุขุม มิตตัสสา ผอ […]


โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายวีระศักดิ์ ประสานศรี ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมคณะทำงานจัดฝึกอบรมรา […]