โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม

ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม และนายธิติกร กิตตินันท์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก นายทองสุข พานทอง อดีตผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหัวหน้าฝ่ายสารบรรณ กรมป่าไม้ เป็นวิทยากร จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยการบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร

รมว.ทส. มอบนโยบายการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าภารกิจ ทส

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม นายนรินทร์ ประทวนชัย และนายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม
ในวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครให้สำนักบริหารกลาง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 มีนาคม 2565

กรมป่าไม้ ร่วมงานสัมมนา “การบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย” พร้อมลงนาม MOU กับ สคทช. ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน “สัมมนานโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจของ สคทช.” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี ณ ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอน บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ ร่วมกับอีก 10 หน่วยงาน โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นสักขีพยาน ร่วมกับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 2 3 4 5 19