รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน


“ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย คทช. ในการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

>>> ลิ้งรายละเอียด การรับสมัครบุคคล <<<