แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 22 พฤศจิกายน 2021


หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กบินทร์บุรี ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี (ผอ.อนันชัยต์ ทับทิม) ให้เข้าร่วมพิธีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันชาติไทย 5 ธันวาคมของทุกปี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีท่านวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ