ยะลา

ลำดับที่ป่าชุมชนบ้าน (เครือข่าย)หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดโทรศัพท์มือถือ
1บ้านยือนัง4กาบังกาบังยะลา080-7150689
2บ้านกาบัง7กาบังกาบังยะลา093-5743254
3บ้านหินลูกช้าง3บาละกาบังยะลา
4บ้านใหม่6บาละกาบังยะลา084-7480424
5บ้านคอกช้าง7แม่หวาดธารโตยะลา
6บ้านควนดินดำ10บ้านแหรธารโตยะลา
7บ้านกาโสด5บันนังสตาบันนังสตายะลา
8บ้านจันทรัตน์4ยะรมเบตงยะลา082-4285521
9บ้านแค่1ตาชียะหายะลา08-7293-9326
10บ้านบายอ1ปะแตยะหายะลา080-9672182
11บ้านกาลอ2กาลอรามันยะลา085-6738757
12บ้านทำนบ3กาลอรามันยะลา 080-3669983