ปัตตานี

ลำดับที่ป่าชุมชนบ้าน (เครือข่าย)หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านตะโละดือรามัน4ตะโละดือรามันกะพ้อปัตตานี
2บ้านลูกไม้ไผ่1ตะโละแมะนาทุ่งยางแดงปัตตานี
3บ้านแลแวะ2ตะโละแมะนาทุ่งยางแดงปัตตานี
4บ้านบาแฆ๊ะ5พิเทนทุ่งยางแดงปัตตานี
5บ้านโต๊ะชูด6พิเทนทุ่งยางแดงปัตตานี
6บ้านตรัง2ตรังมายอปัตตานี
7บ้านนางโอ4แม่ลานแม่ลานปัตตานี
8บ้านดอนนา5บางเขาหนองจิกปัตตานี