สตูล

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านบูเก็ตยามู7ควนโดนควนโดนสตูล
2บ้านนาปริก9ควนโดนควนโดนสตูล
3บ้านเกาะใหญ่7ทุ่งนุ้ยควนกาหลงสตูล
4บ้านค่ายรวมมิตร8ทุ่งนุ้ยควนกาหลงสตูล
5บ้านท่าขาม5ทุ่งหว้าทุ่งหว้าสตูล
6บ้านช่องไทร3นาทอนทุ่งหว้าสตูล
7บ้านวังตง4นาทอนทุ่งหว้าสตูล
8บ้านทุ่งใหญ่8นาทอนทุ่งหว้าสตูล
9บ้านขมทรัพย์4ป่าแก่บ่อหินทุ่งหว้าสตูล
10บ้านหัวหิน1ละงูละงูสตูล