สงขลา

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านปากว่า5ควนโสควนเนียงสงขลา
2บ้านกลาง6ควนโสควนเนียงสงขลา
3บ้านสวน8ควนโสควนเนียงสงขลา
4บ้านใต้10ควนโสควนเนียงสงขลา
5บ้านบ่อหว้า11ควนโสควนเนียงสงขลา
6บ้านท่าประปา7ห้วยลึกควนเนียงสงขลา
7บ้านปลายคลอง6คลองทรายนาทวีสงขลา
8บ้านโต้นนท์7คลองทรายนาทวีสงขลา
9บ้านแม่ทอม1แม่ทอมบางกล่ำสงขลา
10บ้านนาลึก3เขาพระรัตภูมิสงขลา
11บ้านบนควน6เขาพระรัตภูมิสงขลา
12บ้านโหล๊ะยาว3ควนรูรัตภูมิสงขลา
13บ้านควนดาน1คูหาใต้รัตภูมิสงขลา
14บ้านจังโหลน11คูหาใต้รัตภูมิสงขลา
15บ้านคลองยางแดง4ท่าชะมวงรัตภูมิสงขลา
16บ้านนิคมพัฒนา17ท่าชะมวงรัตภูมิสงขลา
17บ้านท่ามะปราง8ท่าชะมวงรัตภูมิสงขลา
18บ้านช่องเขา9ท่าชะมวงรัตภูมิสงขลา
19บ้านคลองกอย15ท่าชะมวงรัตภูมิสงขลา
20บ้านสำนักหว้า3เขามีเกียรติสะเดาสงขลา
21บ้านท่าโต้4เขามีเกียรติสะเดาสงขลา
22บ้านทุ่งหลุมนก11ปริกสะเดาสงขลา
23บ้านตันหยงมุหลง1ธารคีรีสะบ้าย้อยสงขลา
24บ้านห้วยหาดสวนหลวง1ฉลุงหาดใหญ่สงขลา
25บ้านทุ่งตำเสา2ทุ่งตำเสาหาดใหญ่สงขลา