ชุมพร

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านยี่ลาน7คุริงท่าแซะชุมพร
2บ้านทุ่งน้ำผุด5ท่าข้ามท่าแซะชุมพร
3บ้านละหาร6ท่าข้ามท่าแซะชุมพร
4บ้านหัวว่าว7ท่าข้ามท่าแซะชุมพร
5บ้านทุ่งนาตาจอ8ท่าข้ามท่าแซะชุมพร
6บ้านเนินคีรี14ท่าข้ามท่าแซะชุมพร
7บ้านนาหวาน9ท่าแซะท่าแซะชุมพร
8บ้านปากแพรก2นากระตามท่าแซะชุมพร
9บ้านเขาแก้ว5นากระตามท่าแซะชุมพร
10บ้านเขาค้อ7นากระตามท่าแซะชุมพร
11บ้านละมุ8นากระตามท่าแซะชุมพร
12บ้านหาดใน2รับร่อท่าแซะชุมพร
13บ้านสวนใต้7รับร่อท่าแซะชุมพร
14บ้านกรายทอง9รับร่อท่าแซะชุมพร
15บ้านห้วยใหญ่2สองพี่น้องท่าแซะชุมพร
16บ้านงาช้าง3สองพี่น้องท่าแซะชุมพร
17บ้านร้านตัดผม4สองพี่น้องท่าแซะชุมพร
18บ้านในโสม2หินแก้วท่าแซะชุมพร
19บ้านวังพุง3หินแก้วท่าแซะชุมพร
20บ้านในรักษ์4หินแก้วท่าแซะชุมพร
21บ้านจันทึง5หินแก้วท่าแซะชุมพร
22บ้านหินแก้ว5หินแก้วท่าแซะชุมพร
23บ้านเขาขวาง1ช่องไม้แก้วทุ่งตะโกชุมพร
24บ้านเขากรด4ช่องไม้แก้วทุ่งตะโกชุมพร
25บ้านทอนอม6ช่องไม้แก้วทุ่งตะโกชุมพร
26บ้านแหลมยางนา4ตะโกทุ่งตะโกชุมพร
27บ้านฉานเรน10ตะโกทุ่งตะโกชุมพร
28บ้านห้วยคล้า12ตะโกทุ่งตะโกชุมพร
29บ้านเกาะแก้ว4ปากตะโกทุ่งตะโกชุมพร
30บ้านคลองเรือ (บ้านหนองผาก)5เขาไชยราชปะทิวชุมพร
31บ้านม่วงแถว7เขาไชยราชปะทิวชุมพร
32หน้าถ้ำเขาพลู3ชุมโคปะทิวชุมพร
33บ้านวังช้าง4ชุมโคปะทิวชุมพร
34บ้านทุ่งยอ11ชุมโคปะทิวชุมพร
35บ้านปากบ่อ5ทะเลทรัพย์ปะทิวชุมพร
36บ้านบางเสียบ4บางสนปะทิวชุมพร
37บ้านแหลมยาง8บางสนปะทิวชุมพร
38บ้านบนไร่6ปากคลองปะทิวชุมพร
39บ้านท่าแอต7ปากคลองปะทิวชุมพร
40บ้านปากด่าน2สะพลีปะทิวชุมพร
41บ้านดอนคา3สะพลีปะทิวชุมพร
42บ้านพรุใหญ่6สะพลีปะทิวชุมพร
43ฝ่ายเขา10สะพลีปะทิวชุมพร
44บ้านต่อตั้ง1ปากทรงพะโต๊ะชุมพร
45บ้านบกไฟ3ปากทรงพะโต๊ะชุมพร
46บ้านปากทรง4ปากทรงพะโต๊ะชุมพร
47บ้านทับขอน5ปากทรงพะโต๊ะชุมพร
48บ้านสะพานสอง6ปากทรงพะโต๊ะชุมพร
49บ้านเขาตะเภาทอง1พะโต๊ะพะโต๊ะชุมพร
50บ้านในหยาน6พะโต๊ะพะโต๊ะชุมพร
51บ้านทรายทอง6นาชะอังเมืองชุมพรชุมพร
52บ้านหนองจรเข้8นาชะอังเมืองชุมพรชุมพร
53บ้านท่ามะปริง7บ้านนาเมืองชุมพรชุมพร
54บ้านในง่วม8บ้านนาเมืองชุมพรชุมพร
55บ้านสานแดง9บ้านนาเมืองชุมพรชุมพร
56บ้านนาแซะ10บ้านนาเมืองชุมพรชุมพร
57บ้านห้วยทรายขาว7วังใหม่เมืองชุมพรชุมพร
58บ้านคลองสูบ1วิสัยเหนือเมืองชุมพรชุมพร
59บ้านหินลูกช้าง(ห้วยใน)7ทุ่งคาวัดละแมชุมพร
60บ้านดวด2สวนแตงละแมชุมพร
61บ้านครน3ครนสวีชุมพร
62บ้านในไร่6ด่านสวีสวีชุมพร
63บ้านถ้ำใน9ด่านสวีสวีชุมพร
64บ้านเล็บกะรอก10ด่านสวีสวีชุมพร
65บ้านพรุระกำหวาน4ทุ่งระยะสวีชุมพร
66บ้านเขาเขียว3นาโพธิ์สวีชุมพร
67บ้านห้วยกรวด8นาโพธิ์สวีชุมพร
68บ้านนาสัก1นาสักสวีชุมพร
69บ้านแก่งกระทั่ง6นาสักสวีชุมพร
70บ้านไทยพัฒนา7นาสักสวีชุมพร
71บ้านไร่ใน9นาสักสวีชุมพร
72บ้านท่าดี1วิสัยใต้สวีชุมพร
73บ้านท้องครก13บางน้ำจืดหลังสวนชุมพร
74บ้านเขาชก4บ้านควนหลังสวนชุมพร
75บ้านช่องสะท้อน5บ้านควนหลังสวนชุมพร
76บ้านเขางาย6วังตะกอหลังสวนชุมพร