ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านสำโหรง5สามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
2บ้านหนองยาว6นาหูกวางทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
3บ้านหัวเขา10ห้วยยางทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
4บ้านวังยาง4อ่างทองทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
5บ้านโคกตาหอม9อ่างทองทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
6บ้านดอนสง่า8กำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
7บ้านหนองหญ้าปล้อง1ชัยเกษมบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
8บ้านหนองจันทร์2ชัยเกษมบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
9บ้านเขามัน11ชัยเกษมบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
10บ้านหินปิด5ช้างแรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
11บ้านช่องลม8ช้างแรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
12บ้านดอนจวง1ปากแพรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
13บ้านหนองตาเมือง3หนองตาแต้มปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
14บ้านหนองมะค่า10หนองตาแต้มปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
15บ้านหนองไม้แก่น7เกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
16บ้านหนองหญ้า1อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
17บ้านกม.57อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
18บ้านวังมะเดื่อ10อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
19บ้านทุ่งยาว14อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
20บ้านหนองจิก4ไร่ใหม่สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
21บ้านหนองเป่าปี3ศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
22บ้านหนองหญ้าปล้อง4ศิลาลอยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
23บ้านเขาโป่ง6ศิลาลอยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
24บ้านเขาน้อยห้วยตามา9ศิลาลอยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
25บ้านดอนเสือหมอบ 12ทับใต้หัวหินประจวบคีรีขันธ์
26บ้านวไลย1หนองพลับหัวหินประจวบคีรีขันธ์
27บ้านมะค่าสี่ซอง5หนองพลับหัวหินประจวบคีรีขันธ์