เพชรบุรี

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านหนองหงษ์2แก่งกระจานแก่งกระจานเพชรบุรี
2บ้านถ้ำเสือ3แก่งกระจานแก่งกระจานเพชรบุรี
3บ้านลำตะเคียน4แก่งกระจานแก่งกระจานเพชรบุรี
4บ้านแม่คะเมย5แก่งกระจานแก่งกระจานเพชรบุรี
5บ้านน้ำทรัพย์9แก่งกระจานแก่งกระจานเพชรบุรี
6บ้านเขากลิ้ง11แก่งกระจานแก่งกระจานเพชรบุรี
7บ้านเขาพระลาย12แก่งกระจานแก่งกระจานเพชรบุรี
8บ้านพุบอน14แก่งกระจานแก่งกระจานเพชรบุรี
9บ้านพุสวรรค์1พุสวรรค์แก่งกระจานเพชรบุรี
10บ้านหนองบัว2พุสวรรค์แก่งกระจานเพชรบุรี
11บ้านนากรวย5พุสวรรค์แก่งกระจานเพชรบุรี
12บ้านหนองมะกอก2วังจันทร์แก่งกระจานเพชรบุรี
13บ้านโป่งตาเพชร4วังจันทร์แก่งกระจานเพชรบุรี
14บ้านหนองสะแก5วังจันทร์แก่งกระจานเพชรบุรี
15บ้านสองพี่น้อง1สองพี่น้องแก่งกระจานเพชรบุรี
16บ้านวังวน2สองพี่น้องแก่งกระจานเพชรบุรี
17บ้านห้วยปลาดุก5สองพี่น้องแก่งกระจานเพชรบุรี
18บ้านโป่งอิฐ6สองพี่น้องแก่งกระจานเพชรบุรี
19บ้านห้วยกระสังข์7สองพี่น้องแก่งกระจานเพชรบุรี
20บ้านพุไทร3ห้วยแม่เพรียงแก่งกระจานเพชรบุรี
21บ้านหนองน้ำดำ4ห้วยแม่เพรียงแก่งกระจานเพชรบุรี
22บ้านด่านโง5ห้วยแม่เพรียงแก่งกระจานเพชรบุรี
23บ้านห้วยไผ่6ห้วยแม่เพรียงแก่งกระจานเพชรบุรี
24บ้านทับคางบน4ทับคางเขาย้อยเพชรบุรี
25บ้านหนองประดู่3หนองชุมพลเขาย้อยเพชรบุรี
26บ้านเขาสะแก4หนองชุมพลเขาย้อยเพชรบุรี
27บ้านพุม่วง6หนองชุมพลเขาย้อยเพชรบุรี
28บ้านชัดหลังเต่า7หนองชุมพลเขาย้อยเพชรบุรี
29บ้านหนองจิก1หนองปรงเขาย้อยเพชรบุรี
30บ้านหนองเข้5หนองปรงเขาย้อยเพชรบุรี
31บ้านทุ่งขาม1ไร่ใหม่พัฒนาชะอำเพชรบุรี
32บ้านรางจิก3ไร่ใหม่พัฒนาชะอำเพชรบุรี
33บ้านโป่งเก้งพัฒนา8ไร่ใหม่พัฒนาชะอำเพชรบุรี
34บ้านทุ่งหลวง2ห้วยทรายเหนือชะอำเพชรบุรี
35บ้านพุหวาย6ห้วยทรายเหนือชะอำเพชรบุรี
36บ้านกลัดหลวง2กลัดหลวงท่ายางเพชรบุรี
37บ้านเทพราช3กลัดหลวงท่ายางเพชรบุรี
38หนองเขาอ่อน4กลัดหลวงท่ายางเพชรบุรี
39บ้านโพรงเข้5กลัดหลวงท่ายางเพชรบุรี
40บ้านยางชุม6กลัดหลวงท่ายางเพชรบุรี
41บ้านท่ากระทุ่ม7กลัดหลวงท่ายางเพชรบุรี
42บ้านวังมะละกอ9กลัดหลวงท่ายางเพชรบุรี
43บ้านห้วยผาก11กลัดหลวงท่ายางเพชรบุรี
44บ้านหนองตาฉาว2เขากระปุกท่ายางเพชรบุรี
45บ้านเขากระปุก3เขากระปุกท่ายางเพชรบุรี
46บ้านบ่อปะหัง4เขากระปุกท่ายางเพชรบุรี
47บ้านหุบเฉลา8เขากระปุกท่ายางเพชรบุรี
48บ้านโป่งเกตุ9เขากระปุกท่ายางเพชรบุรี
49บ้านหนองโรงล่าง12เขากระปุกท่ายางเพชรบุรี
50บ้านเขาอ่างแก้ว13เขากระปุกท่ายางเพชรบุรี
51บ้านผาน้ำหยด14เขากระปุกท่ายางเพชรบุรี
52บ้านท่าไม้รวก1ท่าไม้รวกท่ายางเพชรบุรี
53บ้านท่าไม้รวกล่าง8ท่าไม้รวกท่ายางเพชรบุรี
54บ้านโค้งตาบาง10ท่าไม้รวกท่ายางเพชรบุรี
55บ้านห้วยตะแกะ5ท่าแลงท่ายางเพชรบุรี
56บ้านหนองหว้า7วังไคร้ท่ายางเพชรบุรี
57บ้านดงห้วยหลวง6บ้านทานบ้านลาดเพชรบุรี
58บ้านไร่โคก1ไร่โคกบ้านลาดเพชรบุรี
59บ้านกวย2ไร่โคกบ้านลาด เพชรบุรี
60บ้านโป่งสลอด6หนองกะปุบ้านลาดเพชรบุรี
61บ้านเหียงค่อม2ห้วยข้องบ้านลาดเพชรบุรี
62บ้านหนองโสน3ห้วยข้องบ้านลาดเพชรบุรี
63บ้านหนองไก่เถื่อน4ห้วยลึกบ้านลาดเพชรบุรี
64บ้านพุตูม5ห้วยลึกบ้านลาดเพชรบุรี
65บ้านหนองจิก6ห้วยลึกบ้านลาดเพชรบุรี
66บ้านหนองรี3ท่าตะคร้อหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
67บ้านสามเรือน4ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
68บ้านทุ่งเคล็ด5ท่าตะคร้อหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
69บ้านพุบอน6ท่าตะคร้อหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
70บ้านหนองมะไฟ7ท่าตะคร้อหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
71บ้านท่าตะคร้อเหนือ8ท่าตะคร้อหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
72บ้านพุพลูบน4ยางน้ำกลัดใต้หนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
73บ้านห้วยเกษม2ยางน้ำกลัดเหนือหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
74บ้านลิ้นช้าง3ยางน้ำกลัดเหนือหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
75บ้านพุน้ำร้อน5ยางน้ำกลัดเหนือหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
76บ้านอ่างศิลา1หนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
77บ้านดงตากิต2หนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
78บ้านหนองไผ่3หนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
79บ้านหนองหญ้าปล้อง4หนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
80บ้านจะโปรง5หนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
81บ้านพุไทร6หนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
82บ้านเขาบันได7หนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
83บ้านสะแกงาม8หนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
84บ้านสระสี่มุม10หนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี