สุพรรณบุรี

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านกำมะเชียร 6เขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
2บ้านกำมะเชียร 9เขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
3บ้านหัวนา - หินแรง2สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
4บ้านหัวเขา3สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
5บ้านหนองเปาะ2ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
6บ้านพุน้ำร้อน4ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
7บ้านหนองผือ6ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
8บ้านโป่งคอม7ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
9บ้านวังน้ำเขียว8ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
10บ้านหนองอีนาค12ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
11บ้านโป่งค่าง13ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
12บ้านเขาช่องคับ14ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
13บ้านหินลาด15ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
14บ้านหนองแก16ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
15บ้านทรัพย์ศิลา19ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
16บ้านโป่งข่อยสมอทอง20ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
17บ้านห้วยถ้ำ21ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
18บ้านทับกระดาษ1นิคมกระเสียวด่านช้างสุพรรณบุรี
19บ้านหนองปลากระดี่2นิคมกระเสียวด่านช้างสุพรรณบุรี
20บ้านท่าเดื่อ3นิคมกระเสียวด่านช้างสุพรรณบุรี
21บ้านวังคัน1วังคันด่านช้างสุพรรณบุรี
22บ้านหนองยายเงิน2วังคันด่านช้างสุพรรณบุรี
23บ้านทับผึ้งน้อย3วังคันด่านช้างสุพรรณบุรี
24บ้านทุ่งกว้าง5วังคันด่านช้างสุพรรณบุรี
25บ้านบุ่งยาง(เขาพุชี59)6วังคันด่านช้างสุพรรณบุรี
26บ้านทุ่งใหญ่7วังคันด่านช้างสุพรรณบุรี
27บ้านกกซาง8วังคันด่านช้างสุพรรณบุรี
28บ้านเขาโล้น9วังคันด่านช้างสุพรรณบุรี
29บ้านกล้วย1วังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี
30บ้านป่าผาก2วังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี
31บ้านละว้าวังควาย4วังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี
32บ้านห้วยหินดำ6วังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี
33บ้านม่วงฆะ7วังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี
34บ้านห้วยม่วงแป9วังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี
35บ้านหนองมะค่าโมง1หนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี
36บ้านพุกร่าง8หนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี
37บ้านเขานางงาม9หนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี
38บ้านป่าสัก12หนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี
39บ้านขนส่งพัฒนา18หนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี
40บ้านเขาน้ำแดง21หนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี
41บ้านวังกุ่ม1ห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี
42บ้านชัฎหนองยาว2ห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี
43บ้านทุ่ง4ห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี
44บ้านกกตาด9ห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี
45บ้านป่าเลา11ห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี
46บ้านห้วยขมิ้น14ห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี
47บ้านดงเสลา2องค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี
48บ้านวังโหรา3องค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี
49บ้านไผ่สีทอง4องค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี
50บ้านหนองมะเขือขื่น5องค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี
51บ้านวังจรเข้6องค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี
52บ้านน้ำตกไทรทอง7องค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี
53บ้านเขาใหญ่8องค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี
54เขาแมงมุม14บ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรี
55บ้านบ่อสุพรรณ16บ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรี
56บ้านหนองบัว1จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี
57บ้านจรเข้สามพัน4จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี
58บ้านเขาวงพาทย์11จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี
59บ้านลูกแก10พลับพลาไชยอู่ทองสุพรรณบุรี
60บ้านหนองการ้อง11พลับพลาไชยอู่ทองสุพรรณบุรี
61บ้านเขาวงศ์13พลับพลาไชยอู่ทองสุพรรณบุรี
62บ้านห้วยหิน(ปากเคว่า)5หนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี
63บ้านเขาตาก้าว12หนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี
64บ้านพวน13หนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี
65บ้านเขาพระ5อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี
66บ้านศรีสรรเพชญ์9อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี
67บ้านดงเย็น10อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี