ราชบุรี

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านแก้มอ้น3แก้มอ้นจอมบึงราชบุรี
2บ้านรางเฆ่4แก้มอ้นจอมบึงราชบุรี
3บ้านพุม่วง7แก้มอ้นจอมบึงราชบุรี
4บ้านเขาแดน12แก้มอ้นจอมบึงราชบุรี
5บ้านหนองขนาก9จอมบึงจอมบึงราชบุรี
6บ้านห้วยท่าช้าง4ด่านทับตะโกจอมบึงราชบุรี
7บ้านหนองปรือ2เบิกไพรจอมบึงราชบุรี
8บ้านหนองศาลเจ้า5เบิกไพรจอมบึงราชบุรี
9บ้านหนองแพงพวย9เบิกไพรจอมบึงราชบุรี
10บ้านหนองยายจู10เบิกไพรจอมบึงราชบุรี
11บ้านเขาปิ่นทอง6ปากช่องจอมบึงราชบุรี
12บ้านแปดหลัง11ปากช่องจอมบึงราชบุรี
13บ้านหนองตาอ้น16ปากช่องจอมบึงราชบุรี
14บ้านหนองบัวค่าย2รางบัวจอมบึงราชบุรี
15บ้านรางบัว6รางบัวจอมบึงราชบุรี
16บ้านทุ่งกว้าง7รางบัวจอมบึงราชบุรี
17บ้านหนองเต่าดำ13รางบัวจอมบึงราชบุรี
18บ้านหนองน้ำใส14รางบัวจอมบึงราชบุรี
19บ้านหนองแดง3บ้านคาบ้านคาราชบุรี
20บ้านลำพระ4บ้านคาบ้านคาราชบุรี
21บ้านหนองปล้อง5บ้านคาบ้านคาราชบุรี
22บ้านพุขี้เหล็ก9บ้านคาบ้านคาราชบุรี
23บ้านต้นมะค่า10บ้านคาบ้านคาราชบุรี
24บ้านลำพระใต้11บ้านคาบ้านคาราชบุรี
25บ้านห้วยน้ำขาว13บ้านคาบ้านคาราชบุรี
26บ้านพุน้ำร้อน4บ้านบึงบ้านคาราชบุรี
27บ้านห้วยน้ำใส8บ้านบึงบ้านคาราชบุรี
28บ้านห้วยมะกรูด10บ้านบึงบ้านคาราชบุรี
29บ้านหนองโก2หนองพันจันทร์บ้านคาราชบุรี
30บ้านช่องลาภ3หนองพันจันทร์บ้านคาราชบุรี
31บ้านหนองจอกบน4หนองพันจันทร์บ้านคาราชบุรี
32บ้านหนองจอก5หนองพันจันทร์บ้านคาราชบุรี
33บ้านหนองพันจันทร์6หนองพันจันทร์บ้านคาราชบุรี
34บ้านหนองตาเล็ก8หนองพันจันทร์บ้านคาราชบุรี
35บ้านทุ่งหมูปล่อย9หนองพันจันทร์บ้านคาราชบุรี
36บ้านทุ่งตาลับ10หนองพันจันทร์บ้านคาราชบุรี
37บ้านทุ่งมะลิคร้อเหนือ11หนองพันจันทร์บ้านคาราชบุรี
38บ้านเขาแจง1เขาขลุงบ้านโป่งราชบุรี
39บ้านหนองขาม8เขาขลุงบ้านโป่งราชบุรี
40บ้านหนองไก่ขัน9เขาขลุงบ้านโป่งราชบุรี
41บ้านโป่งยอ13เขาขลุงบ้านโป่งราชบุรี
42บ้านสระสี่มุม18เขาขลุงบ้านโป่งราชบุรี
43บ้านหนองบัวหิ่ง3ดอนทรายปากท่อราชบุรี
44บ้านเขาด่าน5ดอนทรายปากท่อราชบุรี
45บ้านเขาอีส้าน6ดอนทรายปากท่อราชบุรี
46บ้านรางโบสถ์7ดอนทรายปากท่อราชบุรี
47บ้านเขาถ้ำ9ดอนทรายปากท่อราชบุรี
48บ้านหนองไร่1ทุ่งหลวงปากท่อราชบุรี
49บ้านเขาพระเอก8ทุ่งหลวงปากท่อราชบุรี
50บ้านหนองกอก9ทุ่งหลวงปากท่อราชบุรี
51บ้านหนองวัวดำ11ทุ่งหลวงปากท่อราชบุรี
52บ้านพุยาง12ทุ่งหลวงปากท่อราชบุรี
53บ้านเหล่ามะลอกอ15ทุ่งหลวงปากท่อราชบุรี
54บ้านเนิน16ทุ่งหลวงปากท่อราชบุรี
55บ้านวังปลาช่อน1ยางหักปากท่อราชบุรี
56บ้านตากแดด2ยางหักปากท่อราชบุรี
57บ้านพุหวาย4ยางหักปากท่อราชบุรี
58บ้านไทยประจัน5ยางหักปากท่อราชบุรี
59บ้านห้วยศาลา7ยางหักปากท่อราชบุรี
60บ้านลานคา8ยางหักปากท่อราชบุรี
61บ้านหนองกระทุ่ม1หนองกระทุ่มปากท่อราชบุรี
62บ้านหนองชี2หนองกระทุ่มปากท่อราชบุรี
63บ้านเขาดิน6หนองกระทุ่มปากท่อราชบุรี
64บ้านตีนเนิน7หนองกระทุ่มปากท่อราชบุรี
65บ้านเขาช้าง8หนองกระทุ่มปากท่อราชบุรี
66บ้านพุเกตุ4ห้วยยางโทนปากท่อราชบุรี
67บ้านหนองโก2อ่างหินปากท่อราชบุรี
68บ้านหนองปากทาง6อ่างหินปากท่อราชบุรี
69บ้านบ่อน้ำออก1เขาชะงุ้มโพธารามราชบุรี
70บ้านเขาเสด็จ2เขาชะงุ้มโพธารามราชบุรี
71บ้านเขาส้ม7เขาชะงุ้มโพธารามราชบุรี
72บ้านพุลุ้ง9เขาชะงุ้มโพธารามราชบุรี
73บ้านหนองน้ำใส3ชำแระโพธารามราชบุรี
74บ้านเขาแหลม3เขาชะงุ้มโพธารามราชบุรี
75บ้านดอนมะขามเฒ่า3เตาปูนโพธารามราชบุรี
76บ้านเกาะตาพุด4ธรรมเสนโพธารามราชบุรี
77บ้านเขาพระ5ธรรมเสนโพธารามราชบุรี
78บ้านเขาน้อย6ธรรมเสนโพธารามราชบุรี
79บ้านเนินม่วง7ธรรมเสนโพธารามราชบุรี
80บ้านโคกแจง8ธรรมเสนโพธารามราชบุรี
81บ้านเขากระชาย11ธรรมเสนโพธารามราชบุรี
82บ้านดอนเจริญ4นางแก้วโพธารามราชบุรี
83บ้านเขาค่าง5นางแก้วโพธารามราชบุรี
84บ้าไผ่เจริญ8นางแก้วโพธารามราชบุรี
85บ้านห้วยตาบุญจันทร์9นางแก้วโพธารามราชบุรี
86บ้านหนองกวาง1หนองกวางโพธารามราชบุรี
87บ้านหนองกระทิง2หนองกวางโพธารามราชบุรี
88บ้านหนองแหน3หนองกวางโพธารามราชบุรี
89บ้านหนองครึม4หนองกวางโพธารามราชบุรี
90บ้านหนอยยายเพ็ง7หนองกวางโพธารามราชบุรี
91บ้านเกาะลอย8เกาะพลับพลาเมืองราชบุรีราชบุรี
92บ้านเขาพลอง10เกาะพลับพลาเมืองราชบุรีราชบุรี
93บ้านห้วยจำปา12เกาะพลับพลาเมืองราชบุรีราชบุรี
94บ้านเขาวังสดึงษ์1เขาแร้งเมืองราชบุรีราชบุรี
95บ้านดอนแร่ (บ้านดอนกอก)6ดอนแร่เมืองราชบุรีราชบุรี
96บ้านน้ำพุ1น้ำพุเมืองราชบุรีราชบุรี
97บ้านเขาหัวคน4น้ำพุเมืองราชบุรีราชบุรี
98บ้านหนองแช่เสา5น้ำพุเมืองราชบุรีราชบุรี
99บ้านหนองนางแพรว6น้ำพุเมืองราชบุรีราชบุรี
100บ้านห้วยไผ่4ห้วยไผ่เมืองราชบุรีราชบุรี
101บ้านหนองน้ำขุ่น9ห้วยไผ่เมืองราชบุรีราชบุรี
102บ้านหินกอง1หินกองเมืองราชบุรีราชบุรี
103บ้านรวกขวาง2หินกองเมืองราชบุรีราชบุรี
104บ้านหนองรักษ์5หินกองเมืองราชบุรีราชบุรี
105บ้านห้วยปลาดุก7หินกองเมืองราชบุรีราชบุรี
106บ้านเขากระเพา8หินกองเมืองราชบุรีราชบุรี
107บ้านหนองกระทุ่ม10หินกองเมืองราชบุรีราชบุรี
108บ้านทุ่งน้อย11หินกองเมืองราชบุรีราชบุรี
109บ้านสวนผึ้ง1ตะนาวศรีสวนผึ้งราชบุรี
110บ้านท่ามะขาม2ตะนาวศรีสวนผึ้งราชบุรี
111บ้านห้วยแห้ง5ตะนาวศรีสวนผึ้งราชบุรี
112บ้านบ่อเก่าบน7ตะนาวศรีสวนผึ้งราชบุรี
113บ้านวังน้ำเขียว2ท่าเคยสวนผึ้งราชบุรี
114บ้านโปร่งนกกะทา3ท่าเคยสวนผึ้งราชบุรี
115บ้านวังน้ำเขียว (บ้านจัดสรร)5ท่าเคยสวนผึ้งราชบุรี
116บ้านนาไร่เดียว11ท่าเคยสวนผึ้งราชบุรี