ปราจีนบุรี

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านเขาไม้แก้วพัฒนา3เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2บ้านหนองประดู่7เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
3บ้านโปร่งศรีเจริญ8เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
4ท่าข่อย14เมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี
5โคกป่าแพง (บ้านโคกโขน)7กบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
6บ้านคลองยาง4นนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
7บ้านโคกสว่าง7นนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
8บ้านหนองเอี่ยน1นาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
9บ้านโนนมะง่อง4นาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
10บ้านนาแขม6นาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
11บ้านโนนกลาง7นาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
12บ้านท่าอุดม9นาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
13บ้านปากน้ำ1บ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
14บ้านหนองจรเข้9บ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
15บ้านนาคำ1บ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี
16บ้านหนองโดน10บ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี
17บ้านย่านรี5ย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
18บ้านตรอกปลาไหล6ย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
19บ้านโคกสว่าง7ย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
20บ้านวังดาล10วังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
21บ้านหนองคร้อ11วังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
22บ้านหนองจิก12วังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
23บ้านหนองโคลน13วังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
24บ้านเกาะแดง15วังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25บ้านเขากระแต2วังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
26บ้านหนองคล้า7วังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
27บ้านเนินสูง8วังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
28บ้านทด5หนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
29บ้านโคกสั้น6หนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
30บ้านบุเจริญ9แก่งดินสอนาดีปราจีนบุรี
31บ้านสระจาน6นาดีนาดีปราจีนบุรี
32บ้านตรอกเนียม1สะพานหินนาดีปราจีนบุรี
33บ้านบุกล้วย3สะพานหินนาดีปราจีนบุรี
34บ้านปากร่วม4สะพานหินนาดีปราจีนบุรี
35บ้านสะพานหิน5สะพานหินนาดีปราจีนบุรี
36บ้านหนองสองห้อง6สะพานหินนาดีปราจีนบุรี
37บ้านหนองตะแบก7สะพานหินนาดีปราจีนบุรี
38บ้านโนนม่วง9สะพานหินนาดีปราจีนบุรี
39บ้านแห่3สำพันตานาดีปราจีนบุรี
40บ้านแก้ง4สำพันตานาดีปราจีนบุรี
41บ้านทุ่งสามัคคี8สำพันตานาดีปราจีนบุรี
42บ้านโง้ง2โพธิ์งามประจันตคามปราจีนบุรี
43บ้านโพธิ์งาม4โพธิ์งามประจันตคามปราจีนบุรี
44บ้านอินทร์ไตรย์6โพธิ์งามประจันตคามปราจีนบุรี
45บ้านเกาะยาง9โพธิ์งามประจันตคามปราจีนบุรี
46บ้านหนองหัวลิง10โพธิ์งามประจันตคามปราจีนบุรี
47บ้านโคกบ้าน12โพธิ์งามประจันตคามปราจีนบุรี
48บ้านนา1คำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี
49บ้านบุตะเคียน2คำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี
50บ้านเนินตำแย3คำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี
51บ้านหนองคีม6คำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี
52บ้านเกาะพอก7คำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี
53บ้านกำแพง8คำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี
54บ้านเนินมะไฟ9คำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี
55บ้านทุ่งสบก10คำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี
56บ้านหนองคุ้ม11คำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี
57บ้านเนินสูงเหนือ17คำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี
58บ้านช้าไก่เส่า18คำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี
59บ้านนา3ดงบังประจันตคามปราจีนบุรี
60บ้านโนน4ดงบังประจันตคามปราจีนบุรี
61บ้านสวนผึ้ง5ดงบังประจันตคามปราจีนบุรี
62บ้านหนองข้าวหลาม10ดงบังประจันตคามปราจีนบุรี
63บ้านคลองคล้า6บ้านหอยประจันตคามปราจีนบุรี
64บ้านเกาะมะไฟ9บ้านหอยประจันตคามปราจีนบุรี
65บ้านชัยคลี11หนองแก้วประจันตคามปราจีนบุรี
66บ้านเนินสูง14เนินหอมเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
67บ้านเนินผาสุข13ดงขี้เหล็กเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
68บ้านหว้าเอน8ศรีมหาโพธิศรีมหาโพธิปราจีนบุรี