จันทบุรี

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านช่องกะพัด2แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรี
2บ้านโป่งขนมจีน4แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรี
3บ้านเขาส้มป่อย5แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรี
4บ้านโป่งวัว6แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรี
5บ้านน้ำเป็น7แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรี
6บ้านแสงทอง13แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรี
7บ้านคลองกลอย16แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรี
8บ้านเจริญสุข17แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรี
9บ้านนาบุญ18แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรี
10บ้านคลองยาง1ขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
11บ้านขุนซ่อง2ขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
12บ้านหางแมว4ขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
13บ้านสุขใจ7ขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
14บ้านหินดาด8ขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
15บ้านอ่างสีเสียด9ขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
16บ้านคลองโป่ง10ขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
17บ้านหนองเสม็ด12ขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
18บ้านวังแจง14ขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
19บ้านคลองใหม่15ขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
20บ้านตลาด16ขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
21บ้านคลองยายไท18ขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
22บ้านหนองกวาง2เขาวงกตแก่งหางแมวจันทบุรี
23บ้านหนองเจ็กสร้อย3เขาวงกตแก่งหางแมวจันทบุรี
24บ้านเขากล้วย1พวาแก่งหางแมวจันทบุรี
25บ้านหนองมะค่า2พวาแก่งหางแมวจันทบุรี
26บ้านบ่อไฟไหม้4พวาแก่งหางแมวจันทบุรี
27บ้านวังอีแอ่น8พวาแก่งหางแมวจันทบุรี
28บ้านบ่อมะเดื่อ9พวาแก่งหางแมวจันทบุรี
29บ้านคลองครก10พวาแก่งหางแมวจันทบุรี
30บ้านบ่อชะอม11พวาแก่งหางแมวจันทบุรี
31บ้านเนินสมบูรณ์7สามพี่น้องแก่งหางแมวจันทบุรี
32บ้านนาซ็อค2ซึ้งขลุงจันทบุรี
33บ้านบ่อเวฬู1บ่อเวฬุขลุงจันทบุรี
34บ้านสะพานหินบน3บ่อเวฬุขลุงจันทบุรี
35บ้านโชคดี4บ่อเวฬุขลุงจันทบุรี
36บ้านสะพานหินล่าง5บ่อเวฬุขลุงจันทบุรี
37บ้านแสงแดง6บ่อเวฬุขลุงจันทบุรี
38บ้านเขาทอง7บ่อเวฬุขลุงจันทบุรี
39บ้านวังยายมุก10คลองพลูเขาคิชฌกูฏจันทบุรี
40บ้านคลองใหญ่1จันทเขลมเขาคิชฌกูฏจันทบุรี
41บ้านจันตาแป๊ะ5จันทเขลมเขาคิชฌกูฏจันทบุรี
42บ้านคลองชม6จันทเขลมเขาคิชฌกูฏจันทบุรี
43บ้านทุ่งสะพาน2ชากไทยเขาคิชฌกูฏจันทบุรี
44บ้านลำพัง1ตะเคียนทองเขาคิชฌกูฏจันทบุรี
45บ้านแพร่งหน้าผาบน6เขาแก้วท่าใหม่จันทบุรี
46บ้านตาเลียว8เขาแก้วท่าใหม่จันทบุรี
47บ้านคลองกะพง9เขาบายศรีท่าใหม่จันทบุรี
48บ้านหนองคล้า5เขาวัวท่าใหม่จันทบุรี
49บ้านเขาลูกช้าง8ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรี
50บ้านบึงบอน14ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรี
51บ้านไร่สูง2พลอยแหวนท่าใหม่จันทบุรี
52บ้านชำฆ้อ6พลอยแหวนท่าใหม่จันทบุรี
53บ้านต้นเลียบ6รำพันท่าใหม่จันทบุรี
54บ้านอู่ตะเภา4กระแจะนายายอามจันทบุรี
55บ้านโกรก6กระแจะนายายอามจันทบุรี
56บ้านหนองบัว9กระแจะนายายอามจันทบุรี
57บ้านหนองบอน1คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี
58บ้านคลองใหญ่4คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี
59บ้านป่าวิไล5คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี
60บ้านมะรุม6คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี
61บ้านทับไทร1ทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
62บ้านพังงอน3ทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
63บ้านทุ่งกร่าง4ทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
64บ้านดงจิก5ทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
65บ้านมาบคล้า6ทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
66บ้านทุ่งม่วง7ทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
67บ้านเขาถ้ำสาริกา9ทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
68บ้านเนินดินแดง1เทพนิมิตรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
69บ้านเทพนิมิต2เทพนิมิตรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
70บ้านแหลม4เทพนิมิตรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
71บ้านบึงชนันล่าง5เทพนิมิตรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
72บ้านบึงชนังบน6เทพนิมิตรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
73บ้านหนองกก7เทพนิมิตรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
74บ้านเขามะปริง5นายายอามนายายอามจันทบุรี
75บ้านคลองตาคง1โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
76บ้านพญากำพุช2โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
77บ้านเขาหอม5โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
78บ้านใหม่4โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
79บ้านคลองขนุน7โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
80บ้านเครือหวาย8โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
81บ้านโพธิ์1หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
82บ้านจางวาง2หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
83บ้านนาสนาดก์3หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
84บ้านคลองบอน4หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
85บ้านซับตาเมา5หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
86บ้านแปลง6หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
87บ้านคลองคต7หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
88ป่าชุมบ้านแสมด9หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
89บ้านซับมงคล10หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
90บ้านทุ่งบอน1ปัถวีมะขามจันทบุรี
91บ้านทัพนคร6ปัถวีมะขามจันทบุรี
92บ้านหินลาด8ปัถวีมะขามจันทบุรี
93บ้านคลองขวางพัฒนา9ปัถวีมะขามจันทบุรี
94บ้านคอกรักชุมชน 31มะขามมะขามจันทบุรี
95บ้านหนองอ้อ3มะขามมะขามจันทบุรี
96บ้านขนุน6วังแซ้มมะขามจันทบุรี
97บ้านปึก7วังแซ้มมะขามจันทบุรี
98บ้านดงชะมูล2ท่าช้างเมืองจันทบุรีจันทบุรี
99บ้านการเคหะ212ท่าช้างเมืองจันทบุรีจันทบุรี
100บ้านคลองขวาง5แสลงเมืองจันทบุรีจันทบุรี
101บ้านเขากระแจะ8แสลงเมืองจันทบุรีจันทบุรี