ชลบุรี

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1ป่าชุมชนบ้านสระตรพรหม3เกาะจันทร์เกาะจันทร์ชลบุรี
2บ้านหนองยายหมาด9เกาะจันทร์เกาะจันทร์ชลบุรี
3บ้านหนองมะนาว10เกาะจันทร์เกาะจันทร์ชลบุรี
4บ้านแปลง11เกาะจันทร์เกาะจันทร์ชลบุรี
5บ้านเขานางนม5ท่าบุญมีเกาะจันทร์ชลบุรี
6บ้านธรรมรัตน์1เกษตรสุวรรณบ่อทองชลบุรี
7บ้านขุนชำนาญ2เกษตรสุวรรณบ่อทองชลบุรี
8บ้านอ่างกระพงศ์3เกษตรสุวรรณบ่อทองชลบุรี
9ป่าชุมชนบ้านคลองปริง5เกษตรสุวรรณบ่อทองชลบุรี
10ป่าชุมชนบ้านคลองโค6เกษตรสุวรรณบ่อทองชลบุรี
11ป่าชุมชนบ้านเนินดินแดง2ธาตุทองบ่อทองชลบุรี
12ป่าชุมชนบ้านเขากระถิน6ธาตุทองบ่อทองชลบุรี
13ป่าชุมชนบ้านบ่อกวางทอง4บ่อกวางทองบ่อทองชลบุรี
14ป่าชุมชนบ้านวังรี2บ่อทองบ่อทองชลบุรี
15ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่7บ่อทองบ่อทองชลบุรี
16บ้านเขาห้ายอด1พลวงทองบ่อทองชลบุรี
17บ้านเขาชะอางค์2พลวงทองบ่อทองชลบุรี
18บ้านเขาใหญ่4พลวงทองบ่อทองชลบุรี
19บ้านเขาพริก5พลวงทองบ่อทองชลบุรี
20บ้านอ่างผักหนาม6พลวงทองบ่อทองชลบุรี
21บ้านซ่อง1วัดสุวรรณบ่อทองชลบุรี
22บ้านคลองโอ่ง5วัดสุวรรณบ่อทองชลบุรี
23บ้านห้วยลึก1เขาไม้แก้วบางละมุงชลบุรี
24บ้านมาบข่าหวาน2เขาไม้แก้วบางละมุงชลบุรี
25บ้านหนองยาง3เขาไม้แก้วบางละมุงชลบุรี
26บ้านภูไทร5เขาไม้แก้วบางละมุงชลบุรี
27บ้านโป่งสะเก็ต5ตะเคียนเตี้ยบางละมุงชลบุรี
28บ้านห้วยยายมุข6โป่งบางละมุงชลบุรี
29บ้านสำนักตะแบก8โป่งบางละมุงชลบุรี
30บ้านหนองตาอุ่น9โป่งบางละมุงชลบุรี
31บ้านนา5ห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรี
32บ้านบึง6ห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรี
33บ้านชากแง้ว10ห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรี
34ป่าชุมชนบ้านหัวกุญแจ1คลองกิ่วบ้านบึงชลบุรี
35บ้านโสม6คลองกิ่วบ้านบึงชลบุรี
36บ้านมาบลำบิด7คลองกิ่วบ้านบึงชลบุรี
37บ้านหินดาด2หนองไผ่แก้วบ้านบึงชลบุรี
38บ้านหนองวงษ์7หนองอิรุณบ้านบึงชลบุรี
39บ้านสามแยกอ่างเวียน10หนองอิรุณบ้านบึงชลบุรี
40บ้านวังตะโก7หนองข้างคอกเมืองชลบุรีชลบุรี
41บ้านหนองไข่เน่า1หนองรีเมืองชลบุรีชลบุรี
42บ้านเขาดิน2หนองรีเมืองชลบุรีชลบุรี
43บ้านทุ่งตีนเป็ด4หนองรีเมืองชลบุรีชลบุรี
44บ้านหัวโกรก5หนองรีเมืองชลบุรีชลบุรี
45บ้านหนองรี7หนองรีเมืองชลบุรีชลบุรี
46บ้านหนองฉนาก9หนองรีเมืองชลบุรีชลบุรี
47บ้านเขาหินถ่าง11หนองรีเมืองชลบุรีชลบุรี
48บ้านหุบบอน1เขาคันทรงศรีราชาชลบุรี
49บ้านศิริอนุสรณ์2เขาคันทรงศรีราชาชลบุรี
50บ้านมาบเอียง3เขาคันทรงศรีราชาชลบุรี
51บ้านเขาคันทรง4เขาคันทรงศรีราชาชลบุรี
52บ้านระเวิง7เขาคันทรงศรีราชาชลบุรี
53บ้านไร่เอสอาร์4บางพระศรีราชาชลบุรี
54บ้านห้วยกุ่ม5บางพระศรีราชาชลบุรี
55บ้านบางพระ9บางพระศรีราชาชลบุรี
56บ้านหนองข่า11บางพระศรีราชาชลบุรี
57บ้านเขาชี-เขาตะแบก4หนองขามศรีราชาชลบุรี
58บ้านหินกอง8หนองขามศรีราชาชลบุรี
59บ้านคลองตะเคียน3คลองพลูหนองใหญ่ชลบุรี
60บ้านเขามดง่าม4คลองพลูหนองใหญ่ชลบุรี
61บ้านป่าแดง1ห้างสูงหนองใหญ่ชลบุรี
62บ้านหนองประดู่5ห้างสูงหนองใหญ่ชลบุรี