ชัยภูมิ

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านเมืองกลาง1โนนกอกเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
2บ้านโนนสุขสันต์9โนนกอกเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
3บ้านโนนทอง1โนนทองเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
4บ้านโนนหนองไฮ5โนนทองเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
5บ้านริมพรม11โนนทองเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
6บ้านจมื่น3บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
7โคกโป่งขาม1บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
8ดอนขวาง7หนองข่าเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
9บ้านห้วยยาง12ห้วยไร่คอนสวรรค์ชัยภูมิ
10บ้านห้วยไห7ทุ่งพระคอนสารชัยภูมิ
11บ้านบุฉนวน6ซับใหญ่ซับใหญ่ชัยภูมิ
41บ้านซับห่าง9ซับใหญ่ซับใหญ่ชัยภูมิ
116บ้านซับสมบูรณ์9ท่ากูบซับใหญ่ชัยภูมิ
153บ้านสวนป่า8ทุ่งพระคอนสารชัยภูมิ
188บ้านห้วยน้อย8นายางกลักเทพสถิตชัยภูมิ
197บ้านวังช้าง11นายางกลักเทพสถิตชัยภูมิ
207บ้านประดู่ซับกาด15นายางกลักเทพสถิตชัยภูมิ
217บ้านไร่พัฒนา11บ้านไร่เทพสถิตชัยภูมิ
257บ้านโป่งนก1โป่งนกเทพสถิตชัยภูมิ
297บ้านโป่งขุนเพชร3โป่งนกเทพสถิตชัยภูมิ
298ปชช.วังคก-เขาซ่าเลิอด10วะตะแบกเทพสถิตชัยภูมิ
315บ้านเขากี่14วะตะแบกเทพสถิตชัยภูมิ
316บ้านโคกรัง5ห้วยยายจิ๋วเทพสถิตชัยภูมิ
356บ้านยางเตี้ย7ห้วยยายจิ๋วเทพสถิตชัยภูมิ
396บ้านคลองสระแก้ว17ห้วยยายจิ๋วเทพสถิตชัยภูมิ
436บ้านโนนสง่า19ห้วยยายจิ๋วเทพสถิตชัยภูมิ
475บ้านโนนสน22ห้วยยายจิ๋วเทพสถิตชัยภูมิ
515บ้านตาดพัฒนา13ตลาดแร้งบ้านเขว้าชัยภูมิ
516บ้านโนนเหลือม7ภูแลนคาบ้านเขว้าชัยภูมิ
517บ้านโนนข่า2สามสวนบ้านแท่นชัยภูมิ
518บ้านสามสวนหนือ4สามสวนบ้านแท่นชัยภูมิ
519บ้านโจด6สามสวนบ้านแท่นชัยภูมิ
520บ้านโคกสะอาด8สามสวนบ้านแท่นชัยภูมิ
522บ้านหนองม่วง12สามสวนบ้านแท่นชัยภูมิ
523บ้านโจดใต้13สามสวนบ้านแท่นชัยภูมิ
524บ้านสามสวนกลาง14สามสวนบ้านแท่นชัยภูมิ
525บ้านสามสวนโพธิ์งาม17สามสวนบ้านแท่นชัยภูมิ
577บ้านหนองใหญ่5บ้านเจียงภักดีชุมพลชัยภูมิ
578คลองจันลา-นาเจริญ6บ้านเจียงภักดีชุมพลชัยภูมิ
579พนังคำติ้ว10บ้านเจียงภักดีชุมพลชัยภูมิ
580บ้านนาเจริญ11บ้านเจียงภักดีชุมพลชัยภูมิ
581ภูตะเภา13กวางโจนภูเขียวชัยภูมิ
651บ้านเรือ2กุดยมภูเขียวชัยภูมิ
655บ้านกุดยม3กุดยมภูเขียวชัยภูมิ
672บ้านโนนฟักทอง4กุดยมภูเขียวชัยภูมิ
691บ้านโนนสาทร5กุดยมภูเขียวชัยภูมิ
701บ้านโนนข่า6กุดยมภูเขียวชัยภูมิ
711บ้านโนนสังข์7กุดยมภูเขียวชัยภูมิ
721บ้านกุดศรีภูมิ8กุดยมภูเขียวชัยภูมิ
736ภูตะเภา9กุดยมภูเขียวชัยภูมิ
795บ้านธาตุ1ธาตุทองภูเขียวชัยภูมิ
845บ้านหนองกุงใหม่3ธาตุทองภูเขียวชัยภูมิ
875บ้านตาดรินทอง6ธาตุทองภูเขียวชัยภูมิ
918บ้านหนองกุงศรี7ธาตุทองภูเขียวชัยภูมิ
959บ้านธาตุกลาง 9ธาตุทองภูเขียวชัยภูมิ
1010บ้านธาตุทอง 10ธาตุทองภูเขียวชัยภูมิ
1076บ้านนกเขาทอง 4โอโลภูเขียวชัยภูมิ
1128บ้านหนองตาไก้6โอโลภูเขียวชัยภูมิ
1177บ้านห้วยพลวง7โอโลภูเขียวชัยภูมิ
1237บ้านโนนตูม7วังชมภูหนองบัวแดงชัยภูมิ
1238บ้านเขาวง8วังตะเฆ่หนองบัวระเหวชัยภูมิ
1240บ้านเขาฟ้าผ่า3ห้วยแย้หนองบัวระเหวชัยภูมิ
1241เขาหม้อเขาห้วยไฮ6ห้วยแย้หนองบัวระเหวชัยภูมิ
1242บ้านโนนสมบูรณ์10ห้วยแย้หนองบัวระเหวชัยภูมิ