บุรีรัมย์

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านโคกยาง5กันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์
2บ้านไผ่4ชุมแสงกระสังบุรีรัมย์
3บ้านก้านเหลือง5ชุมแสงกระสังบุรีรัมย์
4บ้านตะคร้อ6ชุมแสงกระสังบุรีรัมย์
5บ้านสวายสอ8ชุมแสงกระสังบุรีรัมย์
6ตำบลลำดวน1ลำดวนกระสังบุรีรัมย์
7บ้านยาง4ลำดวนกระสังบุรีรัมย์
8บ้านโนนสว่าง5ลำดวนกระสังบุรีรัมย์
9บ้านประดู่8ลำดวนกระสังบุรีรัมย์
10บ้านหินโคน10ลำดวนกระสังบุรีรัมย์
11บ้านบุ11ลำดวนกระสังบุรีรัมย์
12บ้านขามโคกโพธิ์13ลำดวนกระสังบุรีรัมย์
13บ้านตาเหือง14ลำดวนกระสังบุรีรัมย์
14บ้านลำดวนใต้16ลำดวนกระสังบุรีรัมย์
15บ้านไทรทอง17ลำดวนกระสังบุรีรัมย์
16บ้านศรีสนวน18ลำดวนกระสังบุรีรัมย์
17บ้านศรีภูมิ1ศรีภูมิกระสังบุรีรัมย์
18บ้านไทรปวน2ศรีภูมิกระสังบุรีรัมย์
19บ้านติม7ศรีภูมิกระสังบุรีรัมย์
20บ้านขาม8ศรีภูมิกระสังบุรีรัมย์
21บ้านกระทุ่ม11สูงเนินกระสังบุรีรัมย์
22บ้านละลูน3หนองเต็งกระสังบุรีรัมย์
23ริมฝั่งลำน้ำชี (บ้านจาน)6หนองเต็งกระสังบุรีรัมย์
24บ้านเสม็ด7หนองเต็งกระสังบุรีรัมย์
25บ้านมะระ12หนองเต็งกระสังบุรีรัมย์
26บ้านตะโก18หนองเต็งกระสังบุรีรัมย์
27บ้านครองสุข12ห้วยสำราญกระสังบุรีรัมย์
28บ้านโคกเกริ่น13เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
29บ้านเจริญสุข-สายบัว14เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
30บ้านตาเป็ก1ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
31บ้านดอนหนองแหน2ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
32บ้านดอนหนองแหนพัฒนา3ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
33บ้านหว่าน4ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
34บ้านโคกใหญ่5ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
35บ้านยาง6ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
36บ้านดอนไม้ไฟ7ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
37บ้านดอนขวาง8ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
38บ้านห้วย9ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
39บ้านบัวตะเคียน10ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
40บ้านดอนนางงามพัฒนา11ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
41บ้านถาวร1ถาวรเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
42บ้านน้อย2ถาวรเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
43บ้านคลองต้อ7ถาวรเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
44บ้านโคกสำราญ10ถาวรเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
45บ้านน้อยพัฒนา11ถาวรเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
46บ้านวัฒนา1ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
47บ้านยายคำ2ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
48บ้านโคกหัวเสือ3ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
49บ้านยายแย้ม4ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
50บ้านโนนเจริญ5ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
51บ้านโคกหญ้าคา6ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
52บ้านหนองม่วง7ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
53บ้านโนนศิลา8ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
54บ้านโนนทอง9ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
55บ้านยายแย้ม10ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
56บ้านวัฒนาใหม่11ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
57บ้านเขาดิน12ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
58บ้านชุมพรพัฒนา13ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
59บ้านเกษตรพัฒนา14ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
60บ้านยายแย้มวัฒนา15ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
61บ้านวัฒนาสามัคคี16ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
62บ้านโคกสนวน1โคกสนวนชำนิบุรีรัมย์
63บ้านหนองม่วง (เขาอังคาร)10ถนนหักนางรองบุรีรัมย์
64บ้านโคกสะอาด13ถนนหักนางรองบุรีรัมย์
65บ้านหนองม่วง1ทรัพย์พระยานางรองบุรีรัมย์
66บ้านโคกสงัด12ทรัพย์พระยานางรองบุรีรัมย์
67บ้านโคกแร่2ลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์
68บ้านลุงไผ่ (ดอนโจร)3ลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์
69บ้านหนองนา (ป่าดอนโจร)4ลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์
70บ้านหนองยาง (ดอนโจร)5ลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์
71บ้านหนองปรือ (ป่าดอนโจร)8ลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์
72บ้านไร่โคก (ดอนโจร)9ลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์
73บ้านหนองไทร (ดอนโจน)13ลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์
74ป่ากาญจนาภิเษก (โชคชัย)14ลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์
75บ้านหนองแช่ไม้2สะเดานางรองบุรีรัมย์
76บ้านดอนหวาย7สะเดานางรองบุรีรัมย์
77บ้านโคกพลวง11สะเดานางรองบุรีรัมย์
78บ้านหนองเสม็ด13สะเดานางรองบุรีรัมย์
79บ้านหนองเตียน3หนองไทรนางรองบุรีรัมย์
80โคกใหญ่5หนองไทรนางรองบุรีรัมย์
81บ้านหินลาด6หนองไทรนางรองบุรีรัมย์
82บ้านนิคมเขต9หนองไทรนางรองบุรีรัมย์
83บ้านหนองทะยุง11หนองไทรนางรองบุรีรัมย์
84บ้านโคกปอแดง14หนองไทรนางรองบุรีรัมย์
85บ้านปราสาททอง11หัวถนนนางรองบุรีรัมย์
86บ้านลำนางรอง10ลำนางรองโนนดินแดงบุรีรัมย์
87บ้านหนองไข่เท่า11โกรกแก้วโนนสุวรรณบุรีรัมย์
88บ้านดอนสมบูรณ์1ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์
89บ้านดอนตาอยู่2ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์
90บ้านดงเจริญ4ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์
91บ้านหนองไทร6ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์
92บ้านหนองตาไก้8ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์
93บ้านดอนพัฒนา9ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์
94บ้านดอนเจริญ11ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์
95บ้านดงพัฒนา13ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์
96บ้านโนนสุวรรณ1โนนสุวรรณโนนสุวรรณบุรีรัมย์
97บ้านไร่สมบูรณ์10โนนสุวรรณโนนสุวรรณบุรีรัมย์
98บ้านไผ่งาม12โนนสุวรรณโนนสุวรรณบุรีรัมย์
99บ้านโคกระเบื้อง13โนนสุวรรณโนนสุวรรณบุรีรัมย์
100บ้านฉันเพล (หลัก)1เขาดินเหนือบ้านกรวดบุรีรัมย์
101บ้านฉันเพล2เขาดินเหนือบ้านกรวดบุรีรัมย์
102บ้านศรีสุขน้อย4เขาดินเหนือบ้านกรวดบุรีรัมย์
103บ้านศรีสุข5เขาดินเหนือบ้านกรวดบุรีรัมย์
104หนองไม้งามเขาคอก1หนองไม้งามบ้านกรวดบุรีรัมย์
105หนองไม้งามเขาคอก3หนองไม้งามบ้านกรวดบุรีรัมย์
106หนองไม้งามเขาคอก7หนองไม้งามบ้านกรวดบุรีรัมย์
107หนองไม้งามเขาคอก15หนองไม้งามบ้านกรวดบุรีรัมย์
108บ้านสี่เหลี่ยม2เขาคอกประโคนชัยบุรีรัมย์
109บ้านหนองเอียน3เขาคอกประโคนชัยบุรีรัมย์
110บ้านโนนศิลา9เขาคอกประโคนชัยบุรีรัมย์
111บ้านไพรวัลย์น้อย10เขาคอกประโคนชัยบุรีรัมย์
112บ้านหนองไผ่6โคกขามประโคนชัยบุรีรัมย์
113บ้านลำดวน2จรเข้มากประโคนชัยบุรีรัมย์
114บ้านหนองบัวราย7จรเข้มากประโคนชัยบุรีรัมย์
115บ้านโคกอาหวาน13จรเข้มากประโคนชัยบุรีรัมย์
116บ้านประทัดบุ1ประทัดบุประโคนชัยบุรีรัมย์
117บ้านโคกสัมพันธ์2ประทัดบุประโคนชัยบุรีรัมย์
118บ้านโจด5ประทัดบุประโคนชัยบุรีรัมย์
119บ้านโคกละกอ6ประทัดบุประโคนชัยบุรีรัมย์
120บ้านกระต่ายตาย7ประทัดบุประโคนชัยบุรีรัมย์
121ตำบลประทัดบุ8ประทัดบุประโคนชัยบุรีรัมย์
122โคกสะอาด8ปังกูประโคนชัยบุรีรัมย์
123บ้านห้วยปอ9ปังกูประโคนชัยบุรีรัมย์
124บ้านศรีตะครอง12ปังกูประโคนชัยบุรีรัมย์
125บ้านกระโดน9ไพศาลประโคนชัยบุรีรัมย์
126บ้านยาง3หนองบอนประโคนชัยบุรีรัมย์
127บ้านพูนสุข4หนองบอนประโคนชัยบุรีรัมย์
128บ้านหนองน้ำใส9หนองบอนประโคนชัยบุรีรัมย์
129บ้านสุขสำราญ10หนองบอนประโคนชัยบุรีรัมย์
130บ้านห้วยเสลา11หนองบอนประโคนชัยบุรีรัมย์
131บ้านทุ่งไผ่5ปะคำปะคำบุรีรัมย์
132บ้านหนองกราด7ปะคำปะคำบุรีรัมย์
133บ้านป่ายาง8ปะคำปะคำบุรีรัมย์
134บ้านหนองต้อพัฒนา18หูทำนบปะคำบุรีรัมย์
135บ้านตาแก2โคกขมิ้นพลับพลาชัยบุรีรัมย์
136บ้านเขว้า4โคกขมิ้นพลับพลาชัยบุรีรัมย์
137บ้านศรีสมบูรณ์6โคกขมิ้นพลับพลาชัยบุรีรัมย์
138บ้านโคกบัว10โคกขมิ้นพลับพลาชัยบุรีรัมย์
139บ้านทะเมนชัย13โคกขมิ้นพลับพลาชัยบุรีรัมย์
140ป่าชุมชนหนองจาน2จันดุมพลับพลาชัยบุรีรัมย์
141ป่าชุมชนหนองจาน4จันดุมพลับพลาชัยบุรีรัมย์
142ป่าชุมชนหนองจาน8จันดุมพลับพลาชัยบุรีรัมย์
143ป่าชุมชนหนองจาน11จันดุมพลับพลาชัยบุรีรัมย์
144ป่าชุมชนหนองจาน13จันดุมพลับพลาชัยบุรีรัมย์
145ป่าชุมชนหนองจาน15จันดุมพลับพลาชัยบุรีรัมย์
146ป่าชุมชนหนองจาน17จันดุมพลับพลาชัยบุรีรัมย์
147บ้านป่าชัน3ป่าชันพลับพลาชัยบุรีรัมย์
148บ้านประทัดบุ5ป่าชันพลับพลาชัยบุรีรัมย์
149บ้านหนองระเวียง6ป่าชันพลับพลาชัยบุรีรัมย์
150โคกลำดวน8ป่าชันพลับพลาชัยบุรีรัมย์
151บ้านโคกเต็ง9ป่าชันพลับพลาชัยบุรีรัมย์
152บ้านพูนสุข10ป่าชันพลับพลาชัยบุรีรัมย์
153บ้านเสม็ด3สำโรงพลับพลาชัยบุรีรัมย์
154บ้านประทัดบุ8สำโรงพลับพลาชัยบุรีรัมย์
155บ้านหนองจิก1หายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์
156บ้านหายโศก2หายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์
157บ้านโนนลาด3หายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์
158บ้านดอน6หายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์
159บ้านพลับ8หายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์
160บ้านหนองขาม9หายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์
161บ้านชัยชนะ10หายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์
162บ้านโนนบ่อหลวง11หายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์
163บ้านหายโศก14หายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์
164บ้านโคกว่าน1โคกว่านละหานทรายบุรีรัมย์
165บ้านโคกสระ3โคกว่านละหานทรายบุรีรัมย์
166บ้านหนองถนน4โคกว่านละหานทรายบุรีรัมย์
167บ้านสมจิตร5โคกว่านละหานทรายบุรีรัมย์
168บ้านยางโป่งสะเดา1ตาจงละหานทรายบุรีรัมย์
169บ้านบุ (บุตาริด)3ตาจงละหานทรายบุรีรัมย์
170บ้านหนองหว้า4หนองแวงละหานทรายบุรีรัมย์
171บ้านหนองตาเยา5หนองแวงละหานทรายบุรีรัมย์
172บ้านหนองปลิง8โคกสะอาดลำปลายมาศบุรีรัมย์
173บ้านว่านพัฒนา11โคกสะอาดลำปลายมาศบุรีรัมย์
174บ้านหนองตาด3ทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์
175บ้านหนองม่วงน้อย10ทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์
176บ้านบุตาริด12ทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์
177บ้านห้วยมะไฟ9เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์
178บ้านหนองกระทิง1หนองกระทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์
179บ้านหนองซอแซ3หนองกระทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์
180บ้านหนองผะองค์4หนองกระทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์
181บ้านโนนแดง5หนองกระทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์
182บ้านหนองปลาไหล6หนองกระทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์
183บ้านหนองบัว7หนองกระทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์
184บ้านสระแร่8หนองกระทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์
185บ้าหนองผะองค์น้อย9หนองกระทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์
186บ้านหนองปลาไหลน้อย10หนองกระทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์
187บ้านกระสัง1กระสังสตึกบุรีรัมย์
188บ้านกระสังใต้2กระสังสตึกบุรีรัมย์
189บ้านหนองบุน5กระสังสตึกบุรีรัมย์
190บ้านโนนแดง6ชุมแสงสตึกบุรีรัมย์
191บ้านสระกุด7ชุมแสงสตึกบุรีรัมย์
192บ้านโนนจำปา8ชุมแสงสตึกบุรีรัมย์
193บ้านหนองหัวควาย9ชุมแสงสตึกบุรีรัมย์
194บ้านอุดมทรัพย์4ทุ่งวังสตึกบุรีรัมย์
195บ้านหนองทับค่าย6ทุ่งวังสตึกบุรีรัมย์
196บ้านปรือเกียน8ร่อนทองสตึกบุรีรัมย์
197บ้านป่าสามัคคี4ดอนอะรางหนองกี่บุรีรัมย์
198บ้านหนองอ้อยช้าง8ดอนอะรางหนองกี่บุรีรัมย์
199บ้านไร่ไถ8เมืองไผ่หนองกี่บุรีรัมย์
200บ้านหนองเต่า9เมืองไผ่หนองกี่บุรีรัมย์
201บ้านหนองไผ่ล้อม14เมืองไผ่หนองกี่บุรีรัมย์
202บ้านหนองตะคร้อ3เมืองฝ้ายหนองหงส์บุรีรัมย์
203บ้านโคกปราสาท5เมืองฝ้ายหนองหงส์บุรีรัมย์
204บ้านหัวนาคำ2หนองกี่หนองกี่บุรีรัมย์
205บ้านหัวนาคำ7หนองกี่หนองกี่บุรีรัมย์
206บ้านหัวนาคำ8หนองกี่หนองกี่บุรีรัมย์