นครราชสีมา

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านหัวบึง1บึงพะไลแก้งสนามนางนครราชสีมา
2บ้านห้วยยาง7บึงพะไลแก้งสนามนางนครราชสีมา
3บ้านหนองขาม8หนองบัวคงนครราชสีมา
4บ้านไผ่4จระเข้หินครบุรีนครราชสีมา
5บ้านตลิ่งชัน5จระเข้หินครบุรีนครราชสีมา
6บ้านไผ่6จระเข้หิน ครบุรีนครราชสีมา
7บ้านตลิ่งชัน9จระเข้หินครบุรีนครราชสีมา
8บ้านตลิ่งชัน10จระเข้หินครบุรีนครราชสีมา
9บ้านใหม่จอมทอง11จระเข้หินครบุรีนครราชสีมา
10บ้านซับสะเดา11บ้านใหม่ครบุรีนครราชสีมา
11บ้านหินลับ12บ้านใหม่ครบุรีนครราชสีมา
12บ้านซับหญ้าคา14บ้านใหม่ครบุรีนครราชสีมา
13บ้านหนองแคทราย3ลำเพียกครบุรีนครราชสีมา
14บ้านหนองแคทราย8ลำเพียกครบุรีนครราชสีมา
15บ้านโนนพฤกษ์2จักราชจักราชนครราชสีมา
16บ้านตะกุดเครือปลอก3จักราชจักราชนครราชสีมา
17บ้านหนองบัวกลาง5จักราชจักราชนครราชสีมา
18บ้านหนองนกกวัก7จักราชจักราชนครราชสีมา
19บ้านหนองพลวง8จักราชจักราชนครราชสีมา
20บ้านหนองจอก10จักราชจักราชนครราชสีมา
21บ้านละกอ3ศรีละกอจักราชนครราชสีมา
22บ้านละกอ4ศรีละกอจักราชนครราชสีมา
23บ้านลุงถ่อน7ศรีละกอจักราชนครราชสีมา
24บ้านโนนตาพรม10ศรีละกอจักราชนครราชสีมา
25บ้านอุดมทรัพย์16ศรีละกอจักราชนครราชสีมา
26บ้านหินโคน (บ้านสีสุก)1สีสุกจักราชนครราชสีมา
27บ้านโคกหนองโสน3สีสุกจักราชนครราชสีมา
28บ้านบุวังหว้า4สีสุกจักราชนครราชสีมา
29บ้านวังวารี5สีสุกจักราชนครราชสีมา
30บ้านหนองไผ่9สีสุกจักราชนครราชสีมา
31บ้านซาด10สีสุกจักราชนครราชสีมา
32บ้านใหม่มงคล11สีสุกจักราชนครราชสีมา
33บ้านหนองสะแกเครือ2หนองขามจักราชนครราชสีมา
34บ้านโนนเต็ง5หนองขามจักราชนครราชสีมา
35บ้านหนองนกคุ้ม7หนองขามจักราชนครราชสีมา
36บ้านหินโคน1หินโคนจักราชนครราชสีมา
37บ้านหลุ่งสมอ2หินโคนจักราชนครราชสีมา
38บ้านโนนมะนาว4หินโคนจักราชนครราชสีมา
39บ้านสวนปอ5หินโคนจักราชนครราชสีมา
40บ้านหัวละเลิง6หินโคนจักราชนครราชสีมา
41บ้านหนองจระเข้หิน7หินโคนจักราชนครราชสีมา
42บ้านหินโคนพัฒนา10หินโคนจักราชนครราชสีมา
43บ้านโคกพลวง11หินโคนจักราชนครราชสีมา
44หุบใหญ่เมืองลับแล4หนองยางเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
45บ้านสาหร่าย1โนนตูมชุมพวงนครราชสีมา
46หนองหิน6โนนตูมชุมพวงนครราชสีมา
47บ้านสองพี่น้อง7โนนตูมชุมพวงนครราชสีมา
48บ้านทุ่งสว่าง8โนนตูมชุมพวงนครราชสีมา
49บ้านวังทองพัฒนา12โนนตูมชุมพวงนครราชสีมา
50บ้านโจด4ท่าเยี่ยมโชคชัยนครราชสีมา
51บ้านหนองกกพัฒนา16ท่าเยี่ยมโชคชัยนครราชสีมา
52บ้านหนองปรึก3ทุ่งอรุณโชคชัยนครราชสีมา
53บ้านดะแลง11ทุ่งอรุณโชคชัยนครราชสีมา
54บ้านใหม่ดอนเกตุ12ทุ่งอรุณโชคชัยนครราชสีมา
55บ้านหัวสะพาน13ทุ่งอรุณโชคชัยนครราชสีมา
56บ้านหนองโพธิ์14ทุ่งอรุณโชคชัยนครราชสีมา
57ทุ่งอรุณ16ทุ่งอรุณโชคชัยนครราชสีมา
58บ้านโนนสะอาด11กุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา
59บ้านโนนสะอาด15กุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา
60บ้านจั่น3ด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา
61บ้านจั่นสันติสุข16ด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา
62บ้านน้อย3ด่านนอกด่านขุนทดนครราชสีมา
63บ้านด่านนอก4ด่านนอกด่านขุนทดนครราชสีมา
64บ้านมะขามน้อย5ด่านนอกด่านขุนทดนครราชสีมา
65บ้านด่านเหนือ7ด่านนอกด่านขุนทดนครราชสีมา
66บ้านตะเคียน1ตะเคียนด่านขุนทดนครราชสีมา
67บ้านดอนใหญ่4ตะเคียนด่านขุนทดนครราชสีมา
68บ้านหนองพังโพด6ตะเคียนด่านขุนทดนครราชสีมา
69บ้านหินลาด8ตะเคียนด่านขุนทดนครราชสีมา
70บ้านหนองชิงโค11ตะเคียนด่านขุนทดนครราชสีมา
71บ้านน้อย (ป่าไผ่หัวนาดง)7บ้านเก่าด่านขุนทดนครราชสีมา
72บ้านใหม่รุ่งเรือง (ป่าไผ่หัวนาดง)12บ้านเก่าด่านขุนทดนครราชสีมา
73บ้านหนองพลวง3พันชนะด่านขุนทดนครราชสีมา
74บ้านหลุง1สระจรเข้ด่านขุนทดนครราชสีมา
75บ้านโนนโบสถ์7สระจรเข้ด่านขุนทดนครราชสีมา
76บ้านไทรทอง12สระจรเข้ด่านขุนทดนครราชสีมา
77บ้านวังสนวน6หนองกราดด่านขุนทดนครราชสีมา
78บ้านภูผาทอง10ห้วยบงด่านขุนทดนครราชสีมา
79บ้านไทยสงบ (เขาแดนลาว)13ห้วยบงด่านขุนทดนครราชสีมา
80บ้านซับไทร (เขาแดนลาว)16ห้วยบงด่านขุนทดนครราชสีมา
81บ้านวังไทรงาม (เขาแดนลาว)18ห้วยบงด่านขุนทดนครราชสีมา
82บ้านมอสุวรรณ (ภูพนา)22ห้วยบงด่านขุนทดนครราชสีมา
83บ้านโคกกระพี้ทอง11หินดาดด่านขุนทดนครราชสีมา
84บ้านโนนแดง1โนนแดงโนนแดงนครราชสีมา
85บ้านเต็งสูง3โนนแดงโนนแดงนครราชสีมา
86บ้านดอนตะหนิน5โนนแดงโนนแดงนครราชสีมา
87บ้านดอนตัดเรือ6โนนแดงโนนแดงนครราชสีมา
88บ้านไทยสามัคคี17โนนแดงโนนแดงนครราชสีมา
89บ้านโกรก3โนนตาเถรโนนแดงนครราชสีมา
90บ้านโนนไพรวัลย์4โนนตาเถรโนนแดงนครราชสีมา
91บ้านหนองม่วง6โนนตาเถรโนนแดงนครราชสีมา
92บ้านหนองไผ่7โนนตาเถรโนนแดงนครราชสีมา
93บ้านโสกแซง8โนนตาเถรโนนแดงนครราชสีมา
94บ้านโคกใหญ่พัฒนา11โนนตาเถรโนนแดงนครราชสีมา
95บ้านหนองบัว2วังหินโนนแดงนครราชสีมา
96บ้านแก3วังหินโนนแดงนครราชสีมา
97บ้านหนองขี้เหล็ก4วังหินโนนแดงนครราชสีมา
98บ้านดอนยาวน้อย6วังหินโนนแดงนครราชสีมา
99บ้านทุ่งรี7วังหินโนนแดงนครราชสีมา
100บ้ายสำโรงใต้10วังหินโนนแดงนครราชสีมา
101บ้านบุหวาย12วังหินโนนแดงนครราชสีมา
102บ้านหนองตะเข้13วังหินโนนแดงนครราชสีมา
103บ้านฝาง2สำพะเนียงโนนแดงนครราชสีมา
104บ้านหนองหญ้าขาว5สำพะเนียงโนนแดงนครราชสีมา
105บ้านตะคร้อ6สำพะเนียงโนนแดงนครราชสีมา
106บ้านสำพะเนียงใหม่7สำพะเนียงโนนแดงนครราชสีมา
107บ้านซาด8สำพะเนียงโนนแดงนครราชสีมา
108บ้านหวาย9สำพะเนียงโนนแดงนครราชสีมา
109บ้านเก่า11สำพะเนียงโนนแดงนครราชสีมา
110บ้านหญ้าคา5พลสงครามโนนสูงนครราชสีมา
111บ้านหนองหัวแรด6พลสงครามโนนสูงนครราชสีมา
112บ้านมะรุม7พลสงครามโนนสูงนครราชสีมา
113บ้านดอนผวา5ลำคอหงษ์โนนสูงนครราชสีมา
114บ้านโนนทอง2ลำมูลโนนสูงนครราชสีมา
115บ้านโนนจาน1โนนจานบัวลายนครราชสีมา
116บ้านโนนดู่2โนนจานบัวลายนครราชสีมา
117บ้านโนนแดง3โนนจานบัวลายนครราชสีมา
118บ้านโนนเมือง4โนนจานบัวลายนครราชสีมา
119บ้านโนนสำราญ5โนนจานบัวลายนครราชสีมา
120บ้านห้วยม่วง6โนนจานบัวลายนครราชสีมา
121บ้านศาลาดิน7โนนจานบัวลายนครราชสีมา
122บ้านโนนค้อ8โนนจานบัวลายนครราชสีมา
123บ้านหนองค่อม9โนนจานบัวลายนครราชสีมา
124บ้านหลุบกุง10โนนจานบัวลายนครราชสีมา
125บ้านเหลิงหิน11โนนจานบัวลายนครราชสีมา
126บ้านหนองขาม12โนนจานบัวลายนครราชสีมา
127บ้านหนองกุงพัฒนา13โนนจานบัวลายนครราชสีมา
128บ้านโนนเสี้ยว14โนนจานบัวลายนครราชสีมา
129บ้านวังโพน2บัวลายบัวลายนครราชสีมา
130โคกป่าหวาย4บัวลายบัวลายนครราชสีมา
131บ้านหนองแสง5บัวลายบัวลายนครราชสีมา
132โคกสระกลาง6บัวลายบัวลายนครราชสีมา
133บ้านแสงสว่าง7บัวลายบัวลายนครราชสีมา
134บ้านดอนหัน8บัวลายบัวลายนครราชสีมา
135บ้านหนองไฮ12บัวลายบัวลายนครราชสีมา
136บ้านโนนสวรรค์13บัวลายบัวลายนครราชสีมา
137บ้านแดงน้อย2เมืองพะไลบัวลายนครราชสีมา
138บ้านพะไล3เมืองพะไลบัวลายนครราชสีมา
139บ้านหลุบทุ่ม4เมืองพะไลบัวลายนครราชสีมา
140บ้านสระน้ำเที่ยง5เมืองพะไลบัวลายนครราชสีมา
141บ้านเพ็ดน้อย6เมืองพะไลบัวลายนครราชสีมา
142บ้านหนองเรือ7เมืองพะไลบัวลายนครราชสีมา
143บ้านหนองแก9เมืองพะไลบัวลายนครราชสีมา
144บ้านงิ้วใหม่1กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
145บ้านเพ็ดน้อย2กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
146บ้านโคกเพ็ด3กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
147บ้านโสก4กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
148บ้านหนองเชียงโซ่5กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
149บ้านดอนหัน6กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
150บ้านอ้อยช้าง7กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
151บ้านดอนแร้ง9กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
152บ้านคูมะค่า10กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
153บ้านดอนหัน11กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
154บ้านกุดจอก12กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
155บ้านห้วฝาย13กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
156บ้านโนนแดง14กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
157บ้านเพียไซย์5ขุนทองบัวใหญ่นครราชสีมา
158บ้านหนองปรือ5บัวใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมา
159บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์14บัวใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมา
160บ้านหนองบัวสะอาด1หนองบัวสะอาดบัวใหญ่นครราชสีมา
161บ้านหนองโสกบก/โคกหนองโดน (บ้านหนองกระทุ่ม)2หนองบัวสะอาดบัวใหญ่นครราชสีมา
162บ้านโคกหนองโดน (บ้านสระครก)3หนองบัวสะอาดบัวใหญ่นครราชสีมา
163บ้านโคกหนองโดน (บ้านคลองพฤกษ์)4หนองบัวสะอาดบัวใหญ่นครราชสีมา
164บ้านด่านช้าง1ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
165บ้านดอนกระชาย2ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
166บ้านห้วยยาง3ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
167บ้านหนองขามเตี้ย4ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
168บ้านห้วยคร้อ5ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
169บ้านดงบัง6ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
170บ้านเก่างิ้ว7ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
171บ้านบุไทย8ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
172บ้านหนองหญ้าปล้อง9ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
173บ้านสระไผ่10ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
174บ้านดงสว่าง11ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
175บ้านหนองไผ่งาม12ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
176บ้านช่อระกา1ช่อระกาบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
177บ้านม่วง2ช่อระกาบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
178บ้านขามเวียน3ช่อระกาบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
179บ้านโนนเพ็ค4ช่อระกาบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
180บ้านดอนยาว5ช่อระกาบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
181บ้านหนองรัง6ช่อระกาบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
182บ้านช่อบูรพา7ช่อระกาบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
183บ้านดอน1ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
184บ้านใหม่โพธิ์งาม2ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
185บ้านจังหรีด3ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
186บ้านพร้าว4ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
187บ้านหนองกรด5ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
188บ้านส่องเหนือ6ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
189บ้านส่องใต้7ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
190บ้านหนองกระสอบ8ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
191บ้านไม้เสียว9ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
192บ้านหนองผักไร10ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
193บ้านโกรกหว้า11ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
194บ้านตะกุด12ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
195บ้านน้อย6ตะขบปักธงชัยนครราชสีมา
196บ้านบุหัวช้าง9ตะขบปักธงชัยนครราชสีมา
197บ้านโคกสำราญ10ตะขบปักธงชัยนครราชสีมา
198บ้านสุขศรีงาม13ตะขบปักธงชัยนครราชสีมา
199บ้านหนองบอน20ตะขบปักธงชัยนครราชสีมา
200บ้านสวนพัฒนา22ตะขบปักธงชัยนครราชสีมา
201บ้านมาบเชือก7ธงชัยเหนือปักธงชัยนครราชสีมา
202บ้านคลองวัด1ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
203บ้านโนนวังหิน2ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
204บ้านหนองปลิง3ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
205บ้านสะแกงาม4ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
206บ้านทุ่งเสาธง5ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
207บ้านบุพระเมือง6ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
208บ้านใหม่ป่าตะแบก7ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
209บ้านพรหมราช8ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
210บ้านตูม9ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
211บ้านกุดวิวาท10ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
212บ้านสวนหมาก11ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
213บ้านบุโพธิ์12ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
214บ้านหนองจอก13ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
215บ้านสวนหอม14ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
216บ้านดอนจันทร์15ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
217บ้านวังวารีวน16ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
218บ้านบุโกรก1นกออกปักธงชัยนครราชสีมา
219บ้านพระเพลิง2นกออกปักธงชัยนครราชสีมา
220บ้านโคกสระน้อย3นกออกปักธงชัยนครราชสีมา
221บ้านสระน้อย4นกออกปักธงชัยนครราชสีมา
222บ้านสระน้อย5นกออกปักธงชัยนครราชสีมา
223บ้านนกออก6นกออกปักธงชัยนครราชสีมา
224บ้านทุ่งจาน7นกออกปักธงชัยนครราชสีมา
225บ้านสระน้อย8นกออกปักธงชัยนครราชสีมา
226บ้านสระน้อย9นกออกปักธงชัยนครราชสีมา
227บ้านนกออก10นกออกปักธงชัยนครราชสีมา
228บ้านดอนใหญ่1บ่อปลาทองปักธงชัยนครราชสีมา
229บ้านสระพังโพด2บ่อปลาทองปักธงชัยนครราชสีมา
230บ้านบ่อปลา3บ่อปลาทองปักธงชัยนครราชสีมา
231บ้านท่าเยี่ยม4บ่อปลาทองปักธงชัยนครราชสีมา
232บ้านพระบึง5บ่อปลาทองปักธงชัยนครราชสีมา
233บ้านกลาง6บ่อปลาทองปักธงชัยนครราชสีมา
234บ้านกระเชาะราก7บ่อปลาทองปักธงชัยนครราชสีมา
235บ้านมะกอกงาม8บ่อปลาทองปักธงชัยนครราชสีมา
236บ้านเพลิงหลง9บ่อปลาทองปักธงชัยนครราชสีมา
237บ้านพระบึงใน10บ่อปลาทองปักธงชัยนครราชสีมา
238บ้านโนนแดง1ภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมา
239บ้านหนองนกเขียน2ภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมา
240บ้านหนองกระทุ่ม3ภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมา
241บ้านหนองกก (บ้านปอแดง)4ภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมา
242บ้านหลุมเงิน5ภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมา
243บ้านหนองกก7ภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมา
244บ้านหนองหว้า8ภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมา
245บ้านห้วยแก้ว9ภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมา
246บ้านหนองนกเขียน10ภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมา
247บ้านโคกสะอาด1สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา
248บ้านปลายดาบ2สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา
249บ้านหนองชุมแสง3สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา
250บ้านพุปลาไหล4สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา
251บ้านหนองโดน5สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา
252บ้านบุพรมราช6สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา
253บ้านป่าโจด7สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา
254ตำบลสุขเกษม8สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา
255บ้านบุเจ็ก9สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา
256บ้านสะพานตะเคียน10สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา
257บ้านโรงงานน้ำตาล11สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา
258บ้านปางอโศก1กลางดงปากช่องนครราชสีมา
259บ้านหนองเครือคต8กลางดงปากช่องนครราชสีมา
260บ้านซับตะเคียน10กลางดงปากช่องนครราชสีมา
261บ้านถ้ำเต่าพัฒนา15กลางดงปากช่องนครราชสีมา
262บ้านหนองนกกระเต็น16วังกะทะปากช่องนครราชสีมา
263บ้านภูไทพัฒนา14วังไทรปากช่องนครราชสีมา
264บ้านซับยาง11หนองสาหร่ายปากช่องนครราชสีมา
265บ้านทะเมนไชย1ไพลลำทะเมนชัยนครราชสีมา
266บ้านใหม่ทะเมนชัย6ไพลลำทะเมนชัยนครราชสีมา
267บ้านกุดน้ำใส10ไพลลำทะเมนชัยนครราชสีมา
268บ้านทับช้าง5หนองระเวียงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
269บ้านหนองกระจง10ระเริงวังน้ำเขียวนครราชสีมา
270บ้านโป่งค่าง11ระเริงวังน้ำเขียวนครราชสีมา
271บ้านคลองดินดำ12ระเริงวังน้ำเขียวนครราชสีมา
272บ้านวังขอน14ระเริงวังน้ำเขียวนครราชสีมา
273บ้านคลองอิแผ่ว5วังน้ำเขียววังน้ำเขียวนครราชสีมา
274บ้านวังไผ่12วังน้ำเขียววังน้ำเขียวนครราชสีมา
275บ้านยุบอีปูน4วังหมีวังน้ำเขียวนครราชสีมา
276บ้านอุบลพัฒนา 14วังหมีวังน้ำเขียวนครราชสีมา
277บ้านหนองไผ่1หนองหญ้าขาวสีคิ้วนครราชสีมา
278บ้านหนองหญ้าขาว3หนองหญ้าขาวสีคิ้วนครราชสีมา
279บ้านวะยาว4หนองหญ้าขาวสีคิ้วนครราชสีมา
280บ้านโศกรวก7หนองหญ้าขาวสีคิ้วนครราชสีมา
281บ้านดงลำใย8หนองหญ้าขาวสีคิ้วนครราชสีมา
282บ้านสามเมือง1สามเมืองสีดานครราชสีมา
283บ้านโนนเมือง2สามเมืองสีดานครราชสีมา
284บ้านแฝก3สามเมืองสีดานครราชสีมา
285บ้านโนนสำราญ4สามเมืองสีดานครราชสีมา
286บ้านโนนกอก5สามเมืองสีดานครราชสีมา
287บ้านโนนสมบูรณ์6สามเมืองสีดานครราชสีมา
288บ้านหัวตะโมน7สามเมืองสีดานครราชสีมา
289บ้านโนนซาด8สามเมืองสีดานครราชสีมา
290บ้านตะกุดขอน9สามเมืองสีดานครราชสีมา
291บ้านตระคร้อ10สามเมืองสีดานครราชสีมา
292บ้านโคกกระพี้ (หลักแดน)5โนนค่าสูงเนินนครราชสีมา
293บ้านโคกหินเหล็กไฟ6โนนค่าสูงเนินนครราชสีมา
294บ้านหนองสะแก7โนนค่าสูงเนินนครราชสีมา
295บ้านหนองหอย (แก้วกุดเงิน)8โนนค่าสูงเนินนครราชสีมา
296บ้านบุตาสง7มะเกลือเก่าสูงเนินนครราชสีมา
297บ้านห้วยไผ่10มะเกลือเก่าสูงเนินนครราชสีมา
298บ้านเขาสามสิบส่างและเขาเขียว11มะเกลือเก่าสูงเนินนครราชสีมา
299บ้านหัวเขาพัฒนา13มะเกลือเก่าสูงเนินนครราชสีมา
300บ้านหนองซาต14มะเกลือเก่าสูงเนินนครราชสีมา
301บ้านคำไฮ15มะเกลือเก่าสูงเนินนครราชสีมา
302บ้านโสกจาน17มะเกลือเก่าสูงเนินนครราชสีมา
303บ้านโคกสว่าง3มะเกลือใหม่สูงเนินนครราชสีมา
304บ้านหนองหลักศิล5เสิงสางเสิงสางนครราชสีมา
305บ้านโนนสมบูรณ์1โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
306บ้านโคกน้อย2โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
307บ้านโนนสำราญ3โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
308บ้านหนองกระทุ่ม4โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
309บ้านวังคล้า5โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
310บ้านลำเพียกพัฒนา6โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
311บ้านราษฎร์สามัคคี7โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
312บ้านหลักขาว8โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
313บ้านห้วยหินพัฒนา9โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
314บ้านบ่อลิง10โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
315บ้านทรัพย์พงโพด11โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
316บ้านเจริญทรัพย์12โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
317บ้านด่านละกอ13โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
318บ้านโป่งคอก14โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
319บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า2ลุงเขว้าหนองบุญมากนครราชสีมา
320บ้านหนองพะยอม4ลุงเขว้าหนองบุญมากนครราชสีมา
321บ้านร่มเย็น5ลุงเขว้าหนองบุญมากนครราชสีมา
322บ้านตะครองงาม7ลุงเขว้าหนองบุญมากนครราชสีมา
323บ้านแหลมทอง3แหลมทองหนองบุญมากนครราชสีมา
324บ้านหลุ่งตะเคียน1หลุ่งตะเคียนห้วยแถลงนครราชสีมา
325บ้านหนองสาย6หลุ่งตะเคียนห้วยแถลงนครราชสีมา
326บ้านโนนเพ็ด10หลุ่งตะเคียนห้วยแถลงนครราชสีมา
327บ้านสายทอง12หลุ่งตะเคียนห้วยแถลงนครราชสีมา
328บ้านตะเคียนทอง 14หลุ่งตะเคียนห้วยแถลงนครราชสีมา
329บ้านนกเขา15หลุ่งตะเคียนห้วยแถลงนครราชสีมา