สระบุรี

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านหนองแหน6ชะอมแก่งคอยสระบุรี
2บ้านโคกกระชาย7ชะอมแก่งคอยสระบุรี
3บ้านบึงทองหลาง9ชะอมแก่งคอยสระบุรี
4บ้านดง1ชำผักแผวแก่งคอยสระบุรี
5บ้านไทย3ทับกวางแก่งคอยสระบุรี
6บ้านซับบอน5ทับกวางแก่งคอยสระบุรี
7บ้านถ้ำน้ำพุ10ทับกวางแก่งคอยสระบุรี
8บ้านท่าสบก2ท่าคล้อแก่งคอยสระบุรี
9บ้านทุ่งแซง2ท่าตูมแก่งคอยสระบุรี
10บ้านโป่งค่าป่าไม้แดง4ท่าตูมแก่งคอยสระบุรี
11บ้านท่ามะปราง1ท่ามะปรางแก่งคอยสระบุรี
12บ้านโป่งมงคล3ท่ามะปรางแก่งคอยสระบุรี
13บ้านพระบาทน้อย10สองคอนแก่งคอยสระบุรี
14บ้านนาดี2ห้วยแห้งแก่งคอยสระบุรี
15บ้านหนองสองห้อง6ห้วยแห้งแก่งคอยสระบุรี
16บ้านหนองปรือ8ห้วยแห้งแก่งคอยสระบุรี
17บ้านซับขาม8ซับสนุ่นมวกเหล็กสระบุรี
18บ่านปฏิรูป10ซับสนุ่นมวกเหล็กสระบุรี
19บ้านหมาก1มวกเหล็กมวกเหล็กสระบุรี
20บ้านท่าเสา13มวกเหล็กมวกเหล็กสระบุรี
21ป่าชุมชนมวกเหล็กใน3มิตรภาพมวกเหล็กสระบุรี
22ป่าชุมชนคลองระบัง8มิตรภาพมวกเหล็กสระบุรี
23บ้านโคกนนทรี17ลำพญากลางมวกเหล็กสระบุรี
24บ้านหนองจอก8หนองย่างเสือมวกเหล็กสระบุรี
25บ้านหนองมะกรูด12หนองย่างเสือมวกเหล็กสระบุรี
26บ้านเกตุเพชร2ปากข้าวสารเมืองสระบุรีสระบุรี
27บ้านใหม่สามัคคี3ปากข้าวสารเมืองสระบุรีสระบุรี
28บ้านห้วยตะเข้4ปากข้าวสารเมืองสระบุรีสระบุรี
29บ้านป่าไม้พระฉาย7หนองปลาไหลเมืองสระบุรีสระบุรี
30บ้านเขาไม้โค่น8หนองปลาไหลเมืองสระบุรีสระบุรี
31บ้านเขาน้อยจอมสวรรค์7เจริญธรรมวิหารแดงสระบุรี
32บ้านมณีโชติ1แสลงพันวังม่วงสระบุรี
33บ้านเขาดินใต้12หัวปลวกเสาไห้สระบุรี