พิจิตร

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านใหม่ดงเจริญ6วังงิ้วดงเจริญพิจิตร
2บ้านวังเรือน5วังงิ้วใต้ดงเจริญพิจิตร
3บ้านเขารวก5วังหลุมตะพานหินพิจิตร
4บ้านเนินทราย6วังหลุมตะพานหินพิจิตร
5บ้านคลองขุด7วังหลุมตะพานหินพิจิตร
6บ้านเขาพนมกาว9หนองพยอมตะพานหินพิจิตร
7บ้านเกาะแก้ว1เขาเจ็ดลูกทับคล้อพิจิตร
8บ้านเขาโล้น6เขาเจ็ดลูกทับคล้อพิจิตร
9บ้านเนินพวง11เขาเจ็ดลูกทับคล้อพิจิตร
10บ้านเขาทราย4เขาทรายทับคล้อพิจิตร
11บ้านเขาพระ7เขาทรายทับคล้อพิจิตร
12บ้านเขานกยูง8เขาทรายทับคล้อพิจิตร
13บ้านเขาทราย10เขาทรายทับคล้อพิจิตร
14บ้านคลองข่อย5บางลายบึงนารางพิจิตร
15บ้านท่าตาเสือ2วัดขวางโพทะเลพิจิตร
16บ้านกรองทอง7วัดขวางโพทะเลพิจิตร
17บ้านหนองดาน17ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
18บ้านหนองต้นไทร7โพธิ์ประทับช้างโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
19บ้านฆะมัง2ฆะมังเมืองพิจิตรพิจิตร
20บ้านสวนแตง6ฆะมังเมืองพิจิตรพิจิตร
21บ้านหนองหนู10ฆะมังเมืองพิจิตรพิจิตร
22บ้านเขารูปช้าง1ดงป่าคำเมืองพิจิตรพิจิตร
23บ้านอู่ตะเภา8ดงป่าคำเมืองพิจิตรพิจิตร
24บ้านบึงตะโกน2ท่าหลวงเมืองพิจิตรพิจิตร
25บ้านท่าฬ่อ2ท่าฬ่อเมืองพิจิตรพิจิตร
26บ้านวังมะเดื่อ3ท่าฬ่อเมืองพิจิตรพิจิตร
27บ้านราชช้างขวัญ1ปากทางเมืองพิจิตรพิจิตร
28บ้านปากทาง3ปากทางเมืองพิจิตรพิจิตร
29บ้านราชช้างขวัญ4ปากทางเมืองพิจิตรพิจิตร
30บ้านคลองท่าหลวง8ปากทางเมืองพิจิตรพิจิตร
31บ้านแหลมยาง5ป่ามะคาบเมืองพิจิตรพิจิตร
32บ้านหนองหญ้าปล้อง2วังโมกข์วชิรบารมีพิจิตร
33บ้านดงยาง3วังโมกข์วชิรบารมีพิจิตร
34บ้านวังตะขบ7วังโมกข์วชิรบารมีพิจิตร
35เนินหัวโล้5วังทรายพูนวังทรายพูนพิจิตร
36ตากแดด6วังทรายพูนวังทรายพูนพิจิตร
37วังโม่ง11วังทรายพูนวังทรายพูนพิจิตร
38บ้านเขาพนมกาว4หนองปล้องวังทรายพูนพิจิตร
39บ้านดงพลับ6หนองพระวังทรายพูนพิจิตร
40บ้านเขาพนมพา7หนองพระวังทรายพูนพิจิตร
41เขาเขต8หนองพระวังทรายพูนพิจิตร
42บ้านวังทับไทร1วังทับไทรสากเหล็กพิจิตร
43บ้านหนองสองห้อง3วังทับไทรสากเหล็กพิจิตร
44บ้านหนองสองห้องเหนือ5วังทับไทรสากเหล็กพิจิตร
45บ้านถ้ำคะนอง4สากเหล็กสากเหล็กพิจิตร
46บ้านปากดง11สากเหล็กสากเหล็กพิจิตร
47บ้านคลองทราย2หนองหญ้าไทรสากเหล็กพิจิตร
48สระยายชี5เนินปอสามง่ามพิจิตร
49บ้านสระยายชี6เนินปอสามง่ามพิจิตร
50บ้านมาบแฟบ7เนินปอสามง่ามพิจิตร
51บ้านบึงเสือร้อง12เนินปอสามง่ามพิจิตร
52บ้านบึงตะคต13เนินปอสามง่ามพิจิตร
53บ้านบึงเฒ่า5หนองโสนสามง่ามพิจิตร