อุทัยธานี

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านเขาขี้ฝอย3เขาขี้ฝอยทัพทันอุทัยธานี
2บ้านหัวเขานาค4เขาขี้ฝอยทัพทันอุทัยธานี
3บ้านเขาแหลม6เขาขี้ฝอยทัพทันอุทัยธานี
4บ้านเขาปฐวี5ตลุกดู่ทัพทันอุทัยธานี
5บ้านถนนใหม่6ตลุกดู่ทัพทันอุทัยธานี
6บ้านเกาะกลาง10ตลุกดู่ทัพทันอุทัยธานี
7บ้านหนองไผ่12ตลุกดู่ทัพทันอุทัยธานี
8บ้านสวนขวัญ13ตลุกดู่ทัพทันอุทัยธานี
9บ้านเพชรผาลาด17ตลุกดู่ทัพทันอุทัยธานี
10บ้านเขาโคกโค3ทุ่งนาไทยทัพทันอุทัยธานี
11บ้านหนองหญ้าปล้อง9หนองกระทุ่มทัพทันอุทัยธานี
12บ้านคอดยาง13หนองกระทุ่มทัพทันอุทัยธานี
13บ้านหนองเป็ดก่า15หนองกระทุ่มทัพทันอุทัยธานี
14บ้านใต้1แก่นมะกรูดบ้านไร่อุทัยธานี
15บ้านคลองเสลา2แก่นมะกรูดบ้านไร่อุทัยธานี
16บ้านใหม่คลองอังวะ3แก่นมะกรูดบ้านไร่อุทัยธานี
17บ้านน้ำพุ1คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
18บ้านดง3คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
19บ้านทุ่งน้อย4คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
20บ้านน้อย5คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
21บ้านใหม่6คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
22บ้านห้วยคต7คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
23บ้านไร่ใหม่8คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
24บ้านกระแหน่9คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
25บ้านห้วยลึก10คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
26บ้านปางสวรรค์11คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
27บ้านน้ำดี12คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
28บ้านป่าคา13คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
29บ้านเจดีย์14คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
30บ้านคุ้มเกล้า15คอดยางบ้านไร่อุทัยธานี
31บ้านเขาน้อย2เจ้าวัดบ้านไร่อุทัยธานี
32บ้านอีพุ่งใหญ่4เจ้าวัดบ้านไร่อุทัยธานี
33บ้านบุ่ง5เจ้าวัดบ้านไร่อุทัยธานี
34บ้านหนองใหญ่พัฒนา7เจ้าวัดบ้านไร่อุทัยธานี
35บ้านทัพหลวง1ทัพหลวงบ้านไร่อุทัยธานี
36บ้านทัพคล้าย2ทัพหลวงบ้านไร่อุทัยธานี
37บ้านสวนพลู5ทัพหลวงบ้านไร่อุทัยธานี
38บ้านเนินคีรี10ทัพหลวงบ้านไร่อุทัยธานี
39บ้านภูจวง14ทัพหลวงบ้านไร่อุทัยธานี
40บ้านพุต่อ15ทัพหลวงบ้านไร่อุทัยธานี
41บ้านเขาลูกโล่1บ้านใหม่บ้านไร่อุทัยธานี
42บ้านเขาว่าน4บ้านใหม่คลองเคียนบ้านไร่อุทัยธานี
43บ้านอุดมสุข8บ้านใหม่คลองเคียนบ้านไร่อุทัยธานี
44บ้านสะนำ2บ้านไร่บ้านไร่อุทัยธานี
45บ้านหินตุ้ม3บ้านไร่บ้านไร่อุทัยธานี
46บ้านหัวนา4บ้านไร่บ้านไร่อุทัยธานี
47บ้านพุบอน5บ้านไร่บ้านไร่อุทัยธานี
48บ้านน้อยพัฒนา6บ้านไร่บ้านไร่อุทัยธานี
49บ้านห้วยป่าปก7บ้านไร่บ้านไร่อุทัยธานี
50บ้านหนองปรือ8บ้านไร่บ้านไร่อุทัยธานี
51บ้านศาลาคลอง9บ้านไร่บ้านไร่อุทัยธานี
52บ้านห้วยหนามตะเข้10บ้านไร่บ้านไร่อุทัยธานี
53บ้านหนองใหญ่พัฒนา11บ้านไร่บ้านไร่อุทัยธานี
54บ้านบึง1บ้านบึงบ้านไร่อุทัยธานี
55บ้านแม่สีดา2บ้านบึงบ้านไร่อุทัยธานี
56บ้านนาตาโพ3บ้านบึงบ้านไร่อุทัยธานี
57บ้านห้วยบง5บ้านบึงบ้านไร่อุทัยธานี
58บ้านวังตอ6บ้านบึงบ้านไร่อุทัยธานี
59บ้านไร่พริก7บ้านบึงบ้านไร่อุทัยธานี
60บ้านใหม่คลองไทร3เมืองการุ้งบ้านไร่อุทัยธานี
61บ้านการุ้ง4เมืองการุ้งบ้านไร่อุทัยธานี
62บ้านคลองโป่ง5เมืองการุ้งบ้านไร่อุทัยธานี
63บ้านหนองแกเชียงราย8เมืองการุ้งบ้านไร่อุทัยธานี
64บ้านหนองขาม11เมืองการุ้งบ้านไร่อุทัยธานี
65บ้านเขาวงษ์พรหมจรรย์1วังหินบ้านไร่อุทัยธานี
66บ้านวังพง2วังหินบ้านไร่อุทัยธานี
67บ้านวังหิน3วังหินบ้านไร่อุทัยธานี
68บ้านใหม่วังหิน4วังหินบ้านไร่อุทัยธานี
69บ้านบุ่งโก5วังหินบ้านไร่อุทัยธานี
70บ้านหนองยาว6วังหินบ้านไร่อุทัยธานี
71บ้านหนองไม้แก่น3หนองจอกบ้านไร่อุทัยธานี
72บ้านทัพไฟไหม้4หนองจอกบ้านไร่อุทัยธานี
73บ้านจัน5หนองจอกบ้านไร่อุทัยธานี
74บ้านพุกร่าง8หนองจอกบ้านไร่อุทัยธานี
75บ้านแก่นเพชรไพลิน16หนองจอกบ้านไร่อุทัยธานี
76บ้านห้วยแห้ง1ห้วยแห้งบ้านไร่อุทัยธานี
77บ้านผาทั่ง2ห้วยแห้งบ้านไร่อุทัยธานี
78บ้านป่ากล้วย3ห้วยแห้งบ้านไร่อุทัยธานี
79บ้านนาทุ่งเชือก4ห้วยแห้งบ้านไร่อุทัยธานี
80บ้านนา6ห้วยแห้งบ้านไร่อุทัยธานี
81บ้านเขาขวาง8ห้วยแห้งบ้านไร่อุทัยธานี
82บ้านร่องมะดูก1หูช้างบ้านไร่อุทัยธานี
83บ้านหูช้าง4หูช้างบ้านไร่อุทัยธานี
84บ้านพุตาลิต7หูช้างบ้านไร่อุทัยธานี
85บ้านพวงทอง10หูช้างบ้านไร่อุทัยธานี
86บ้านซับฝาเรือน12หูช้างบ้านไร่อุทัยธานี
87บ้านเขาพระแวง7เนินแจงเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
88บ้านเขาพระแวงเหนือ9เนินแจงเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
89บ้านเนินซาก2หนองไผ่แบนเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
90บ้านเขาน้อย3หนองพังค่าเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
91บ้านบุ่งกระเซอร์5น้ำรอบลานสักอุทัยธานี
92บ้านสวนใหม่13น้ำรอบลานสักอุทัยธานี
93บ้านน้ำซับพัฒนา18น้ำรอบลานสักอุทัยธานี
94บ้านชินวัคพัฒนา19น้ำรอบลานสักอุทัยธานี
95บ้านคลองชะนีบน3ป่าอ้อลานสักอุทัยธานี
96บ้านคลองชะนี7ป่าอ้อลานสักอุทัยธานี
97บ้านซับป่าพลูใหม่8ป่าอ้อลานสักอุทัยธานี
98บ้านเขาไม้นวน10ป่าอ้อลานสักอุทัยธานี
99บ้านเนินม่วงพัฒนา11ป่าอ้อลานสักอุทัยธานี
100บ้านท่ามะนาว1ระบำลานสักอุทัยธานี
101บ้านห้วยรัง2ระบำลานสักอุทัยธานี
102บ้านโป่งสามสิบ3ระบำลานสักอุทัยธานี
103บ้านโป่งมะค่า7ระบำลานสักอุทัยธานี
104บ้านไผ่งาม10ระบำลานสักอุทัยธานี
105บ้านอ่างห้วยดง11ระบำลานสักอุทัยธานี
106บ้านทรัพย์สมบูรณ์12ระบำลานสักอุทัยธานี
107บ้านเขาเขียว14ระบำลานสักอุทัยธานี
108บ้านคีรีวงศ์15ระบำลานสักอุทัยธานี
109บ้านเขาหินเทิน16ระบำลานสักอุทัยธานี
110บ้านเขาไม้นวล18ระบำลานสักอุทัยธานี
111บ้านประสานสุข11ลานสักลานสักอุทัยธานี
112บ้านทุ่งสงบ2ไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี
113บ้านหนองเข้12ไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี
114บ้านเขาพระ14ไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี
115บ้านบ่อชุมแสง19ไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี
116บ้านป่าไผ่ใหญ่24ไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี
117บ้านโค้งตาคลีพัฒนา25ไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี
118บ้านหนองสะแก6บ่อยางสว่างอารมณ์อุทัยธานี
119บ้านคลองเล็ก10บ่อยางสว่างอารมณ์อุทัยธานี
120บ้านเขาผาลาด1พลวงสองนางสว่างอารมณ์อุทัยธานี
121บ้านวังหิน4พลวงสองนางสว่างอารมณ์อุทัยธานี
122บ้านโพธิ์ทอง8พลวงสองนางสว่างอารมณ์อุทัยธานี
123บ้านคลองหิน6ทุ่งพึ่งหนองขาหย่างอุทัยธานี
124บ้านหนองปลาไหล9หนองไผ่หนองขาหย่างอุทัยธานี
125บ้านหนองกาหลง4หลุมเข้าหนองขาหย่างอุทัยธานี
126บ้านทุ่งสบาย1เขากวางทองหนองฉางอุทัยธานี
127บ้านใหม่เขาน้อย2เขากวางทองหนองฉางอุทัยธานี
128บ้านคลองตะเคียนเตี้ย3เขากวางทองหนองฉางอุทัยธานี
129บ้านหนองกระทุ่ม7เขากวางทองหนองฉางอุทัยธานี
130บ้านทับตาเบ้า9เขากวางทองหนองฉางอุทัยธานี
131บ้านป่ากล้วย2เขาบางแกรกหนองฉางอุทัยธานี
132บ้านเขาปลาร้า5เขาบางแกรกหนองฉางอุทัยธานี
133บ้านวังผาลาด7เขาบางแกรกหนองฉางอุทัยธานี
134บ้านน้ำพุ6ทุ่งโพหนองฉางอุทัยธานี
135บ้านหัวเขา12ทุ่งโพหนองฉางอุทัยธานี
136บ้านหนองมะขามป้อม10หนองนางนวลหนองฉางอุทัยธานี
137บ้านละว้า3ทองหลางห้วยคตอุทัยธานี
138บ้านภูเหม็น8ทองหลางห้วยคตอุทัยธานี
139บ้านกกงิ้ว2สุขฤทัยห้วยคตอุทัยธานี
140บ้านทุ่งสาลี3สุขฤทัยห้วยคตอุทัยธานี
141บ้านหนองแร่8สุขฤทัยห้วยคตอุทัยธานี
142บ้านล่องว่า9สุขฤทัยห้วยคตอุทัยธานี
143บ้านหนองจอก7ห้วยคตห้วยคตอุทัยธานี