เชียงใหม่

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านกิ่วโป่ง2แจ่มหลวงกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่
2บ้านแม่ผาปู1แม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่
3บ้านแม่ตะละเหนือ2แม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่
4บ้านแม่ตะละใต้3แม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่
5บ้านแม่แดดน้อย4แม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่
6บ้านดงสามหมื่น6แม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่
7บ้านแม่ตะละม้ง7แม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่
8บ้านหนองห่าย1ข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่
9บ้านหนองห่ายสามัคคี13ข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่
10บ้านท่ากอม่วง10บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
11บ้านสมแจ่มฝั่งซ้าย11บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
12บ้านดงเย็น15บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
13บ้านบวกห้า18บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
14บ้านน้ำตกแม่กลาง20บ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่
15บ้านห้วยสะแพด9แม่สอยจอมทองเชียงใหม่
16บ้านห้วยพัฒนา13แม่สอยจอมทองเชียงใหม่
17บ้านเชิงดอย3สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่
18บ้านแท่นดอกไม้6สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่
19บ้านห้วยโจ้8สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่
20บ้านบน16สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่
21บ้านม่วงฆ้อง3เชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่
22บ้านแม่ก๊ะ8เชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่
23บ้านแม่เตาะ11เชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่
24บ้านหัวทุ่ง14เชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่
25บ้านผาลาย16เชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่
26บ้านทุ่งข้าวพวง3ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวเชียงใหม่
27บ้านแม่ป๋าม3ปิงโค้งเชียงดาวเชียงใหม่
28บ้านหนองบัว3เมืองคองเชียงดาวเชียงใหม่
29บ้านน้ำรู5เมืองคองเชียงดาวเชียงใหม่
30บ้านแม่แพลม6เมืองคองเชียงดาวเชียงใหม่
31บ้านเมืองงายเหนือ1เมืองงายเชียงดาวเชียงใหม่
32บ้านเมืองงายใต้2เมืองงายเชียงดาวเชียงใหม่
33บ้านขุนข้อน7เมืองงายเชียงดาวเชียงใหม่
34บ้านสหกรณ์8เมืองงายเชียงดาวเชียงใหม่
35บ้านสัน10เมืองงายเชียงดาวเชียงใหม่
36บ้านใหม่สามัคคี14เมืองนะเชียงดาวเชียงใหม่
37บ้านป่าบง1แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
38บ้านแม่นะ2แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
39บ้านห้วยโจ้4แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
40บ้านแม่ยะ5แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
41บ้านสบคาบ6แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
42บ้านม่อ้อใน8แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
43บ้านปางมะโอ9แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
44บ้านแม่แมะ11แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
45บ้านแม่ซ้าย13แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
46บ้านทุ่งยาว8ปงคำไชยปราการเชียงใหม่
47บ้านทรายขาว7ศรีดงเย็นไชยปราการเชียงใหม่
48บ้านหนองป่าซาง8ศรีดงเย็นไชยปราการเชียงใหม่
49บ้านกิ่วจำปี11ศรีดงเย็นไชยปราการเชียงใหม่
50บ้านถ้ำตับเต่า13ศรีดงเย็นไชยปราการเชียงใหม่
51บ้านเชียงหมั้น15ศรีดงเย็นไชยปราการเชียงใหม่
52บ้านแพะ16ศรีดงเย็นไชยปราการเชียงใหม่
53บ้านต้นโชค5หนองบัวไชยปราการเชียงใหม่
54บ้านใหม่หนองบัว10หนองบัวไชยปราการเชียงใหม่
55บ้านถ้ำผาผึ้ง11หนองบัวไชยปราการเชียงใหม่
56บ้านทุ่งคอกช้าง9ดอยเต่าดอยเต่าเชียงใหม่
57บ้านหนองผักบุ้ง4บงตันดอยเต่าเชียงใหม่
58บ้านสันบ่อเย็น2โป่งทุ่งดอยเต่าเชียงใหม่
59บ้านงิ้วสูง6โป่งทุ่งดอยเต่าเชียงใหม่
60บ้านป่าตึงน้อย1ป่าป้องดอยสะเก็ดเชียงใหม่
61บ้านป่าไม้เดง2ป่าป้องดอยสะเก็ดเชียงใหม่
62บ้านทุ่งยาว8ป่าป้องดอยสะเก็ดเชียงใหม่
63บ้านปางน้ำถุ1ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดเชียงใหม่
64บ้านห้วยหม้อ2ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดเชียงใหม่
65บ้านแม่หวาน3ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดเชียงใหม่
66บ้านตลาดขี้เหล็ก1แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
67บ้านป่าไผ่2แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
68บ้านห้วยบอน3แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
69บ้านห้วยอ่าง6แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
70บ้านแม่ฮ่องไคร้8แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
71บ้านป่าไม้แดง9แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
72บ้านห้วยบ่อทอง10แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
73บ้านห้วยทราย8แม่ปั๋งพร้าวเชียงใหม่
74บ้านใหม่หัวฝาย3โป่งน้ำร้อนฝางเชียงใหม่
75บ้านท่าหัด4โป่งน้ำร้อนฝางเชียงใหม่
76บ้านเปียงกอก6โป่งน้ำร้อนฝางเชียงใหม่
77บ้านต้นผึ้งใต้7โป่งน้ำร้อนฝางเชียงใหม่
78บ้านหัวนา6ม่อนปิ่นฝางเชียงใหม่
79บ้านหล่ายฝาง6แม่ข่าฝางเชียงใหม่
80บ้านเด่นเวียงไชย8แม่ข่าฝางเชียงใหม่
81บ้านป่าแงะ3แม่คะฝางเชียงใหม่
82บ้านหนองบัวคำ4แม่คะฝางเชียงใหม่
83บ้านห้วยไคร้5แม่คะฝางเชียงใหม่
84บ้านเหมืองแร่6แม่คะฝางเชียงใหม่
85บ้านธิ8แม่คะฝางเชียงใหม่
86บ้านปางปอย9แม่คะฝางเชียงใหม่
87บ้านแม่ป่าไผ่11แม่คะฝางเชียงใหม่
88บ้านสันดอยนาค14แม่คะฝางเชียงใหม่
89บ้านปางควาย6แม่งอนฝางเชียงใหม่
90บ้านสันมะกอกหวาน9แม่งอนฝางเชียงใหม่
91บ้านแม่สูนน้อย3แม่สูนฝางเชียงใหม่
92บ้านใหม่โป่งผา13แม่สูนฝางเชียงใหม่
93บ้านสันทรายคองน้อย6เวียงฝางเชียงใหม่
94บ้านท่าสะแล11เวียงฝางเชียงใหม่
95บ้านโป่งถืบ12เวียงฝางเชียงใหม่
96บ้านห้วยบอน13เวียงฝางเชียงใหม่
97บ้านโป่งถืบใน15เวียงฝางเชียงใหม่
98บ้านห้วยงูใน5สันทรายฝางเชียงใหม่
99บ้านอมขูด1กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่
100บ้านหัวดอย3กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่
101บ้านอมเม็ง8กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่
102บ้านแม่คงคา10กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่
103บ้านกองแขกใต้11กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่
104บ้านนายางดิน12กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่
105บ้านทุ่งยาว1ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
106บ้านต่อเรือ2ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
107บ้านต้นตาล5ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
108บ้านป่าเท้อ7ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
109บ้านท้องฝาย8ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
110บ้านห้วยริน9ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
111บ้านแม่ปาน10ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
112บ้านแม่มิงค์11ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
113ป่าตึง13ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
114บ้านบนนา14ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
115บ้านพุทธเอ้น15ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
116บ้านแพม16ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
117บ้านดอยสันเกี๋ยง17ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
118บ้านเจียง18ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
119บ้านใหม่ปูเลย19ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
120บ้านผานัง 2ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
121บ้านเหล่า3ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
122บ้านป่าแดด4ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
123บ้านทัพ5ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
124บ้านยางหลวง6ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
125บ้านห้วยไห7ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
126บ้านแม่ยางส้าน8ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
127บ้านนาเรือน9ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
128บ้านแม่ขี้มูก1บ้านทับแม่แจ่มเชียงใหม่
129บ้านอมแรด8บ้านทับแม่แจ่มเชียงใหม่
130บ้านอมสูง11บ้านทับแม่แจ่มเชียงใหม่
131บ้านแม่ขี้มูกน้อย13บ้านทับแม่แจ่มเชียงใหม่
132บ้านพุย2ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่
133บ้านแม่ตูม4ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่
134บ้านเฮาะ6ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่
135บ้านแปะ7ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่
136บ้านปางหินฝน10ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่
137บ้านกองบอด11ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่
138บ้านดินขาว13ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่
139บ้านสบแม่รวม1แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
140บ้านแม่แฮเหนือ3แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
141บ้านแม่นาจร5แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
142บ้านสาวาก7แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
143บ้านแม่เอาะ10แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
144บ้านใหม่พัฒนาสันติ14แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
145บ้านแม่สะอะ15แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
146บ้านแม่นาจรเหนือ16แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
147บ้านนากลาง2แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
148บ้านนาฮ่อง5แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
149บ้านแม่ศึก6แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
150บ้านกองกาน7แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
151บ้านนาฮ่องใต้10แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
152บ้านปางเกี๊ยะ11แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
153บ้านห้วยผักกูด12แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
154บ้านสบแม่สะต๊อบ13แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
155บ้านแม่จุมสาม14แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
156บ้านโป่งขนุน15แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
157บ้านห้วยจะค่าน16แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
158บ้านแม่ตะมาน2กื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่
159บ้านผาปู่จอม8กื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่
160บ้านปางเปา8ขี้เหล็กแม่แตงเชียงใหม่
161บ้านห้วยไร่9ขี้เหล็กแม่แตงเชียงใหม่
162บ้านปงแสงทอง11ขี้เหล็กแม่แตงเชียงใหม่
163ต้นลุง4บ้านช้างแม่แตงเชียงใหม่
164บ้านศรีดงเย็น5บ้านช้างแม่แตงเชียงใหม่
165บ้านแม่โจ้1บ้านเป้าแม่แตงเชียงใหม่
166บ้านแพะ5บ้านเป้าแม่แตงเชียงใหม่
167บ้านดง7บ้านเป้าแม่แตงเชียงใหม่
168บ้านผาเด็ง3ป่าแป๋แม่แตงเชียงใหม่
169บ้านป่าแป๋4ป่าแป๋แม่แตงเชียงใหม่
170บ้านแม่ไคร้7ป่าแป๋แม่แตงเชียงใหม่
171บ้านแม่น้ำแขม10ป่าแป๋แม่แตงเชียงใหม่
172บ้านท่าผา(แม่ตอ)11ป่าแป๋แม่แตงเชียงใหม่
173กิ่วถ้วย ปางมะโอ12ป่าแป๋แม่แตงเชียงใหม่
174บ้านเหล่า4เมืองก๋ายแม่แตงเชียงใหม่
175บ้านม่อนเงาะ5เมืองก๋ายแม่แตงเชียงใหม่
176บ้านหัวป่าห้า2แม่แตงแม่แตงเชียงใหม่
177บ้านตีนธาตุ5แม่แตงแม่แตงเชียงใหม่
178บ้านสันปูเลย6แม่แตงแม่แตงเชียงใหม่
179บ้านป่าเลา1แม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่
180บ้านผึ้ง3แม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่
181บ้านแม่หอพระ5แม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่
182บ้านแม่นาป้าก6แม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่
183บ้านนาเม็ง7แม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่
184บ้านป่าไม้8แม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่
185บ้านภูดิน9แม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่
186บ้านป่าฮ่าง1สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่
187บ้านปางม่วง2สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่
188บ้านสบเปิง3สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่
189บ้านต้นงุ้น4สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่
190บ้านไร่5สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่
191บ้านท่าข้าม6สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่
192หนองบัวหลวง9สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่
193บ้านแม่หลอด10สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่
194บ้านหนองบัว1สันป่ายางแม่แตงเชียงใหม่
195บ้านผาแด่น6สันป่ายางแม่แตงเชียงใหม่
196บ้านหนองกอก6สัมมหาพนแม่แตงเชียงใหม่
197บ้านปง7อินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
198บ้านทับเดื่อ9อินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
199บ้านปางกื้ด16อินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
200บ้านหนองผึ้ง18อินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
201บ้านห้วยฝักดาบ19อินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
202บ้านสันคะยอม2ขี้เหล็กแม่ริมเชียงใหม่
203บ้านปากทางสะลวง7ขี้เหล็กแม่ริมเชียงใหม่
204บ้านโป่งแยงนอก2โป่งแยงแม่ริมเชียงใหม่
205บ้านปงไคร้5โป่งแยงแม่ริมเชียงใหม่
206บ้านโฮ่งใน2แม่แรมแม่ริมเชียงใหม่
207บ้านปางแหว3แม่แรมแม่ริมเชียงใหม่
208บ้านแม่ขิ4แม่แรมแม่ริมเชียงใหม่
209บ้านสะลวงนอก3สะลวงแม่ริมเชียงใหม่
210บ้านห้วยส้มสุก7สะลวงแม่ริมเชียงใหม่
211บ้านป่าติ้ว2สันโป่งแม่ริมเชียงใหม่
212บ้านปางเดิม1บ้านกาดแม่วางเชียงใหม่
213บ้านแม่สะป๊อก5แม่วินแม่วางเชียงใหม่
214บ้านห้วยหยวก7แม่วินแม่วางเชียงใหม่
215บ้านม่อนยะ13แม่วินแม่วางเชียงใหม่
216บ้านห้วยยาว14แม่วินแม่วางเชียงใหม่
217บ้านใหม่วังผาปูน15แม่วินแม่วางเชียงใหม่
218บ้านป่ากล้วย17แม่วินแม่วางเชียงใหม่
219บ้านแม่เตียน18แม่วินแม่วางเชียงใหม่
220บ้านห้วยหอย19แม่วินแม่วางเชียงใหม่
221บ้านแม่ตะไคร้1ทาเหนือแม่ออนเชียงใหม่
222บ้านใหม่2ทาเหนือแม่ออนเชียงใหม่
223บ้านห้วยบง3ทาเหนือแม่ออนเชียงใหม่
224บ้านป่างิ้ว4ทาเหนือแม่ออนเชียงใหม่
225บ้านห้วยยาบ5ทาเหนือแม่ออนเชียงใหม่
226บ้านสหกรณ์1บ้านสหกรณ์แม่ออนเชียงใหม่
227บ้านสหกรณ์6บ้านสหกรณ์แม่ออนเชียงใหม่
228บ้านโป่งนก8บ้านสหกรณ์แม่ออนเชียงใหม่
229บ้านทาม่อน1แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
230บ้านท่าข้าม2แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
231บ้านค้อกลาง3แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
232บ้านห้วยทราย4แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
233บ้านป่านอต5แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
234บ้านดอนชัย6แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
235บ้านใหม่ดอนชัย7แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
236บ้านป๊อก1ห้วยแก้วแม่ออนเชียงใหม่
237บ้านแม่ลาย2ห้วยแก้วแม่ออนเชียงใหม่
238บ้านแม่กำปอง3ห้วยแก้วแม่ออนเชียงใหม่
239บ้านแม่เตาดิน4ห้วยแก้วแม่ออนเชียงใหม่
240บ้านปางจำปี7ห้วยแก้วแม่ออนเชียงใหม่
241บ้านธารทอง8ห้วยแก้วแม่ออนเชียงใหม่
242บ้านทุ่งเหล่า1ออนกลางแม่ออนเชียงใหม่
243บ้านวาก4ออนกลางแม่ออนเชียงใหม่
244บ้านออนกลาง8ออนกลางแม่ออนเชียงใหม่
245บ้านออนกลางเหนือ11ออนกลางแม่ออนเชียงใหม่
246บ้านแม่รวม1ออนเหนือแม่ออนเชียงใหม่
247บ้านหนองหอย2ออนเหนือแม่ออนเชียงใหม่
248บ้านขุนออน3ออนเหนือแม่ออนเชียงใหม่
249บ้านแม่วอง4ออนเหนือแม่ออนเชียงใหม่
250บ้านออนหลวย7ออนเหนือแม่ออนเชียงใหม่
251บ้านดอนทราย8ออนเหนือแม่ออนเชียงใหม่
252บ้านแม่ป่าขาง 10ออนเหนือแม่ออนเชียงใหม่
253บ้านร่มไทย14ท่าตอนแม่อายเชียงใหม่
254บ้านใหม่โพธิ์งาม6บ้านหลวงแม่อายเชียงใหม่
255บ้านใหม่ทรายคำ8บ้านหลวงแม่อายเชียงใหม่
256บ้านป่าแดงอภิวัฒน์9บ้านหลวงแม่อายเชียงใหม่
257บ้านแม่สลัก6แม่นาวางแม่อายเชียงใหม่
258บ้านดง5แม่สาวแม่อายเชียงใหม่
259บ้านศรีดอนแก้ว8แม่สาวแม่อายเชียงใหม่
260บ้านเมืองหนอง10แม่สาวแม่อายเชียงใหม่
261บ้านแม่หาด1เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
262บ้านกองลม2เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
263บ้านป่าไผ่3เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
264บ้านเวียงแหง4เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
265บ้านห้วยหก5เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
266บ้านป่าเกี๊ยะใน8บ่อแก้วสะเมิงเชียงใหม่
267บ้านเด่นฮ่อม9บ่อแก้วสะเมิงเชียงใหม่
268บ้านแม่ขาน1แม่สาบสะเมิงเชียงใหม่
269บ้านแม่ตุงติง5แม่สาบสะเมิงเชียงใหม่
270บ้านแพะ2สะเมิงเหนือสะเมิงเชียงใหม่
271บ้านใหม่2ร้องวัวแดงสันกำแพงเชียงใหม่
272บ้านม่วงเขียว4ร้องวัวแดงสันกำแพงเชียงใหม่
273บ้านใหม่10ร้องวัวแดงสันกำแพงเชียงใหม่
274บ้านป่าเหียง1ออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่
275บ้านป่าแงะ4ออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่
276บ้านป่าตึง7ออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่
277บ้านป่าห้า9ออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่
278บ้านป่าเปางาม11ออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่
279บ้านโปง6ป่าไผ่สันทรายเชียงใหม่
280บ้านหนองมะจับ1แม่แฝกสันทรายเชียงใหม่
281บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน7แม่แฝกสันทรายเชียงใหม่
282บ้านพระธาตุ9แม่แฝกสันทรายเชียงใหม่
283บ้านร่มโพธิ์ทอง11แม่แฝกสันทรายเชียงใหม่
284บ้านแพะเจดีย์6แม่แฝกใหม่สันทรายเชียงใหม่
285บ้านแพะห้วยบง7แม่แฝกใหม่สันทรายเชียงใหม่
286บ้านแพะห้วยบง8แม่แฝกใหม่สันทรายเชียงใหม่
287บ้านแพะแม่แฝกใหม่10แม่แฝกใหม่สันทรายเชียงใหม่
288บ้านเจดีย์พัฒนา11แม่แฝกใหม่สันทรายเชียงใหม่
289บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ11หนองแหย่งสันทรายเชียงใหม่
290บ้านโรงวัว1น้ำบ่อหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
291บ้านจอมแจ้ง4น้ำบ่อหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
292บ้านหนองไหว6น้ำบ่อหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
293บ้านหัวฝาย7น้ำบ่อหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
294บ้านสันเหนือ10น้ำบ่อหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
295บ้านใหม่ห้วยส้ม9สันกลางสันป่าตองเชียงใหม่
296บ้านเวียงด้ง11น้ำแพร่หางดงเชียงใหม่
297บ้านปงเหนือ2บ้านปงหางดงเชียงใหม่
298บ้านน้ำซุ้ม8บ้านปงหางดงเชียงใหม่
299บ้านทุ่งโป่งใต้9บ้านปงหางดงเชียงใหม่
300บ้านแม่โขง2นาเกียนอมก๋อยเชียงใหม่
301บ้านนาเกียน3นาเกียนอมก๋อยเชียงใหม่
302บ้านห้วยบง14นาเกียนอมก๋อยเชียงใหม่
303บ้านหนองอึ่งเหนือ19นาเกียนอมก๋อยเชียงใหม่
304บ้านห้วยไม้หก6ม่อนจองอมก๋อยเชียงใหม่
305บ้านดง7ม่อนจองอมก๋อยเชียงใหม่
306บ้านสันต้นม่วง8ม่อนจองอมก๋อยเชียงใหม่
307บ้านสันต้นปิน4แม่ตื่นอมก๋อยเชียงใหม่
308บ้านห้วยดินหม้อ16แม่ตื่นอมก๋อยเชียงใหม่
309บ้านยางเปียง2ยางเปียงอมก๋อยเชียงใหม่
310บ้านห้วยโค้ง5ยางเปียงอมก๋อยเชียงใหม่
311บ้านยางครก7ยางเปียงอมก๋อยเชียงใหม่
312บ้านสบลาน10ยางเปียงอมก๋อยเชียงใหม่
313บ้านปิตุคี11ยางเปียงอมก๋อยเชียงใหม่
314บ้านแม่แฮหลวง14ยางเปียงอมก๋อยเชียงใหม่
315บ้านยางเปียงใต้16ยางเปียงอมก๋อยเชียงใหม่
316บ้านแม่หลองน้อย2สบโขงอมก๋อยเชียงใหม่
317บ้านยางเปาใต้2อมก๋อยอมก๋อยเชียงใหม่
318บ้านดง9อมก๋อยอมก๋อยเชียงใหม่
319บ้านตุงติง11อมก๋อยอมก๋อยเชียงใหม่
320บ้านผาปูนดง16อมก๋อยอมก๋อยเชียงใหม่
321บ้านสบอมแฮด18อมก๋อยอมก๋อยเชียงใหม่
322บ้านมะหินหลวง19อมก๋อยอมก๋อยเชียงใหม่
323บ้านห้วยหินดำ3นาคอเรือฮอดเชียงใหม่
324บ้านทุ่ง5บ่อสลีฮอดเชียงใหม่
325บ้านใหม่ทุ่งสน8บ่อสลีฮอดเชียงใหม่
326บ้านแม่โถหลวง9บ่อสลีฮอดเชียงใหม่
327บ้านดอกแดง10บ่อสลีฮอดเชียงใหม่
328บ้านวังกอง2บ่อหลวงฮอดเชียงใหม่
329บ้านขุน3บ่อหลวงฮอดเชียงใหม่
330บ้านพุย7บ่อหลวงฮอดเชียงใหม่
331บ้านกิ่วลม8บ่อหลวงฮอดเชียงใหม่
332บ้านแม่สะนาม9บ่อหลวงฮอดเชียงใหม่
333บ้านเตียนอาง10บ่อหลวงฮอดเชียงใหม่
334บ้านสะแง๋11บ่อหลวงฮอดเชียงใหม่
335บ้านเด่นสารภี6บ้านตาลฮอดเชียงใหม่
336บ้านท่าหนองหลวง8บ้านตาลฮอดเชียงใหม่