ชาวราชบุรีร่วมใจ ขับเคลื่อนเครือข่ายป่าชุมชน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ จังหวัดราชบุรี ได้พร้อมใจกันเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัดราชบุรี ปีที่ 1 ณ ศาลา 108 ปี วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิด

ในการประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประเด็นปัญหา ตลอดจนความสำเร็จในการบริหารจัดการป่าชุมชน และได้มีการลงมติคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ นายสุชิน พลขันธ์ ได้รับคัดเลือกเป็นประธานฯ ซึ่งจะเป็นตัวแทนของสมาชิกเครือข่ายฯ จังหวัดราชบุรี ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป.