รอบตัดสิน!!! โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562

รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกรมป่าไม้และบริษัท ฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินรางวัลทั้ง 2 ประเภทรางวัลได้แก่ ประเภทรางวัลชนะเลิศระดับประเทศและประเภทรางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “ป่าชุมชน; สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)