พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานฯ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปี 2562

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 กรมป่าไม้และบริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนดีเด่นประจำปี 2562 ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน (กล้ายิ้ม) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และผู้บริหารบริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำป่าชุมชน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี จำนวน 350 คน

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวรายงานตามลำดับ

ผลการตัดสินประเภทรางวัล
ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสนับสนุนป่าชุมชน 200,000 บาท ได้แก่ 
  • ป่าชุมชนบ้านปี้ จังหวัดพะเยา
รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสนับสนุนป่าชุมชน 100,000 บาท ได้แก่
  • ป่าชุมชนตำบลเนินพระ จังหวัดระยอง
  • ป่าชุมชนดอนโจร จังหวัดบุรีรัมย์
  • ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส

ผลการตัดสินประเภทรางวัล ป่าชุมชนดีเด่นด้าน
“ป่าชุมชน: สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”

รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสนับสนุนป่าชุมชน 100,000 บาท ได้แก่ 
  • ป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง จังหวัดแพร่
รางวัลรองชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสนับสนุนป่าชุมชน 25,000 บาท ได้แก่
  • ป่าชุมชนบ้านหนองวัวดำ จังหวัดราชบุรี
  • ป่าชุมชนบ้านบุ่ง จังหวัดเลย
  • ป่าชุมชนบ้านต้นตาล จังหวัดนราธิวาส
รวมภาพ