น่าน ระดมพลัง-พัฒนาป่าน่าน

วันที่ 26 มกราคม 2561 เครือข่ายป่าชุมขนกรมป่าไม้ จังหวัดน่าน เกือบ 300 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด ปีที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงป่าน่าน  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน  โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุม.