[กำแพงเพชร]-ร่วมสร้างความสัมพันธ์ ผูกพันชาวป่าชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ผู้แทนจากสำนักจัดการป่าชุมชน) ไปร่วมกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้“ ระดับจังหวัด (กำแพงเพชร) และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน โดยมีเครือข่ายป่าชุมชนให้ความสนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562