การประกวดป่าชุมชน 2563 เริ่มแล้ว!!

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน พร้อมด้วย นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการ จาก บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)และกรมป่าไม้

โดยที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินกิจกรรมการประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2563 ซึ่งได้แบ่ง การประกวด เป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ และ รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “ป่าชุมชน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาชีวิต”
ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้