คำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ และคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

– ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

– ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

Posted in หนังสือเวียน / ประกาศ.