สผส. ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เร่งติดตามกิจกรรมสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและส […]