แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567​ โครงการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ ครั้งที่ 1

แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567​ โครงการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ ครั้งที่ 1 เวลา 9.00 – 12.00 น. หัวข้อ แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ทำงานถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การจัดการบริหารด้านการเงินกระตือรือร้น การสร้าง/เพิ่มความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง​ ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างโอกาสในการทำงานให้กับตนเองโดย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.