สผส.ได้ติดตามผลการดำเนินงาน ฯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติตตามและประเมินผล
ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.