สผส. เร่งชี้แจง 6 หน่วยงาน มุ่งสร้างความเข้าใจ การรายงานผลรอบ 12 เดือนของปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดการประชุมรับฟังการชี้แจงเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีผู้แทนจาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.