สผส.เป็นผู้แทนกรมป่าไม้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.