สผส. ลงพื้นที่ติดตามงานปลูกไม้ใช้สอย ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ (สผส.) ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) ท้องที่บ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6 ต. บ้านตาล อ. ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสรรเสริญ ทองสมนึก หัวหน้าโครงการพระราชดำริโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และนางสาววราภรณ์ จี๋โปทา หัวหน้าฝ่ายบริหาร ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สจป. ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน

Posted in การติดตาม, ข่าวสารและกิจกรรม.