สผส. ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามงบเงินกู้ Covid-19 ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.