สผส. ติดตามงานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ (สผส.) ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ณ บ้านหนองแก่นมะเกลือ ม.13 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โดยมีนายธนัช
เนมีย์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนายพิชัย เหล่าตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยนาท เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน

Posted in การติดตาม, ข่าวสารและกิจกรรม.