สผส. ติดตามงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ (สผส.) ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565
ในกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ 1
 (ห้วยหิน) ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และแปลงตรวจยึด บ้านสระเพลง ม.4 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี โดยมีนายธนัช เนมีย์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนายสมเกียรติ โอภาส หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ 1 (ห้วยหิน) เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่

Posted in การติดตาม, ข่าวสารและกิจกรรม.