ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

วันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมป้องกันและปรามปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.