รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งวดที่วัน/เดือน/ปีดาวน์โหลด
งวดที่ 1พฤศจิกายน 2565DOWNLOAD-1-2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งวดที่วัน/เดือน/ปีดาวน์โหลด
-การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะDOWNLOAD
12กันยายน 2565DOWNLOAD-12-2565
11สิงหาคม 2565DOWNLOAD-11-2565
10กรกฎาคม 2565DOWNLOAD-10-2565
9มิถุนายน 2565DOWNLOAD-9-2565
8พฤษภาคม 2565DOWNLOAD-8-2565
7เมษายน 2565DOWNLOAD-7-2565
6มีนาคม 2565DOWNLOAD-6-2565
5กุมภาพันธ์ 2565DOWNLOAD-5-2565
4มกราคม 2565DOWNLOAD-4-2565
3ธันวาคม 2564DOWNLOAD-3-2565
2พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD-2-2565
1 ตุลาคม 2564DOWNLOAD-1-2565
---------

Comments are closed.