การจัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ว/ด/ปเรื่องประกาศ ณ วันที่่ดาวน์โหลด
1/3/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/2/65DOWNLOAD
22/2/65ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)21/2/65DOWNLOAD
27/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รายนางสาวอารีรัตย์ ทองดีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/1/65DOWNLOAD
27/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (สำนักเศรษฐกิจป่าไม้) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/1/65DOWNLOAD
27/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โอยวิธีเฉพาะเจาะจง26/1/65DOWNLOAD
27/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/1/65DOWNLOAD
27/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/1/65DOWNLOAD
25/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะกล้าไม้ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/1/65DOWNLOAD
25/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้มีค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/1/65DOWNLOAD
25/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่าใช้สอย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง14/1/65DOWNLOAD
25/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/1/65DOWNLOAD
25/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/1/65DOWNLOAD
25/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/1/65DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20 x 40 เมตร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก14/1/65DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเาพะชำกล้าไม้ กิจกรรมผลิตกล้าไม้ เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเาพะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเาพะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/12/64DOWNLOAD
19/1/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเาพะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปเพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเาพะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้เพื่อการแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมผลิตกล้าไม้ เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สัเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไมทั่วไป เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปเพื่อการแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD
19/1/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/12/64DOWNLOAD

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

แผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


Comments are closed.