การจัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการจัดซื้อจัดจ้าง

ว/ด/ปเรื่องประกาศ ณ วันที่่ดาวน์โหลด
27/10/65ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง26/10/65DOWNLOAD
27/10/65ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล26/10/65DOWNLOAD

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ว/ด/ปเรื่องประกาศ ณ วันที่ดาวน์โหลด

Comments are closed.