ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิบัติและรับผิดชอบงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย นครพนม สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี  นครราชสีมา  สุรินทร์  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ ศรีสะเกษ และบึงกาฬ